Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek birimlerini hizmete açtı

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Psikososyal Destek Birimleri vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor.

Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek birimlerini hizmete açtı

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Psikososyal Destek Birimleri vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 00:32
Sağlık Müdürlüğü Psikososyal Destek birimlerini hizmete açtı

Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Psikososyal Destek birimlerinin eğitimlere de başladığı belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet veren Psikososyal Destek Birimi’nde Psikolog Binnur Karagöz, Çocuk Gelişimci Zehra Kardelen Er ve Sosyal Çalışmacı Gülüstan Kavşut tarafından halka ücretsiz olarak hizmet verildiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden birimin faaliyetleri hakkında yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

“DESTEK BİRİMİNDE NELER YAPILIYOR?”

“Psikolog: Psikologlar genel olarak bireylerin psikolojik gereksinimlerini ve sorunlarını saptar ve bunlara çözümler üretirler. Kişilere yaşadıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırmayı amaçlarlar. Eğitim aldıkları alanlarda hizmet verirler. Bu kapsamda; çocuk danışmanlığı, ergen danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri verirler. Çalışma alanlarına; sınav kaygısı, stresle başa çıkma, davranış sorunları, aile içi ilişki ve iletişim sorunları, öfke kontrolü, akademik sorunlar, depresyon, yas ve kayıp, kaygı bozuklukları, fobiler, obezite ve yeme bozuklukları, bağımlılıklar vb. konular örnek olarak verilebilir.

Çocuk Gelişimci: 0-18 yaş arası normal gelişim gösteren, özel gereksinimleri olan, gelişimsel risk altında olan, korunmaya muhtaç olan (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci, suça itilmiş) ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştiren, bu çocukların gelişimsel takip ve taramalarını yapan, ailelere danışmanlık veren meslek elemanıdır. Bu kapsamda; özellikle 0-6 yaş arası arasındaki çocukların gelişim takipleri için tarama testleri uygular. Çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal konuşma becerilerinin yaşına uygun olup olmadığını tespit eder. Gelişimsel eksiklikler ya da gecikmelerde çocuğun gelişiminin nasıl destekleneceği konusunda danışmanlık, yönlendirmeler ve belli periyodlarda gelişimsel takip yapar. Yemek yeme, tuvalet alışkanlığı, oyun ve oyuncak seçimi, kitap önerileri, çeşitli davranış problemlerine (saldırganlık, alt ıslatma, tırnak yeme, yalan söyleme...) uygun hizmet sunar.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İLE AİLELERİNE DANIŞMANLIK

Sosyal Çalışmacı; Toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirir. Sağlık hizmeti alan dezavantajlı grupların (engelliler, kanser hastaları, ruhsal bozukluğu olanlar vb.) ve yakınlarının; uyuşturucu bağımlıları ve yakınlarının sosyal (şiddet, ihmal, istismar ve aile içi şiddet vb.) ve sosyoekonomik sorunlarına destek olur, aile /aile danışmanlığı, aşk, evlilik, boşanma, gibi halkımızın çokça problem yaşadığı konularda, bireyin tekrar normal hayat standardını yakalamasında, kendi gücünün farkına varmasında ve sosyal işlevselliğinin sağlanması, korunması ve rehabilitasyonunda destek olur. Tüm vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden ihtiyaç duydukları konularda hizmet almak için Sağlıklı Hayat Merkezine başvurabilirler.”

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 12.07.2018 22:15