Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nün açılmasına onay

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nün açılması ile ilgili talebin YÖK tarafından uygun bulunarak, kabul edildiği bildirildi.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nün açılmasına onay

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nün açılması ile ilgili talebin YÖK tarafından uygun bulunarak, kabul edildiği bildirildi.

09 Temmuz 2014 Çarşamba 21:45
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nün açılmasına onay
Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nün açılması ile ilgili talebin YÖK tarafından uygun bulunarak, kabul edildiği bildirildi.

Bu bölümle birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 5’i öğrenci almakta olan İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Bankacılık ve Finans

ile henüz öğrenci alımı yapılmayan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümleriyle birlikte toplam bölüm sayısı 8’e ulaştı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nün amacı ile ilgili şu bilgiler verildi:

“Sağlık sektörü en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden birisidir. Sağlık sektöründe gerçekleşmekte olan tıbbi ve teknolojik yenilik ve gelişmeler, kurumlar arası rekabetin atması, iç ve dış müşterilerin taleplerinin ve memnuniyetlerinin önemli hale gelmesi, sağlık hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin artması gereği ile birlikte sağlık kurumları içerisinde işletmecilik alanlarının da ön plana çıkması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sağlık kurumlarında bilindiği üzere sağlık personelinin yanı sıra idari personeller de istihdam edilmektedir. Söz konusu değişim ve gelişmelerin takip edilmesi ancak idari işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla istihdam edilmiş olan personelin kalitesinin artırılması ve özellikle de yönetim ile ilgili konularda uzmanlaşmanın sağlanabilmesi ile mümkün olacaktır.

Son yıllarda sayıları giderek artan kamu ve özel sektöre bağlı sağlık kuruluşlarında çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran, kurumu yönetecek bilgi ve beceriye sahip, iyi derecede yabancı dil bilen ve kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş profesyonel sağlık yöneticilerine duyulan ihtiyaç artmıştır. Hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yöneticiliğe hazır meslek üyelerinin başarısı sağlık sistemini olumlu yönde etkileyecektir. Yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, mesleki alanda yetkin, evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı, ekip anlayışını benimsemiş, profesyonel yaşamında bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören sağlık profesyonellerini yetiştirmek Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nün temel amacını oluşturmaktadır.

Sağlık kurumlarının ve özellikle son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması nitelikli personel ihtiyacını da arttırmıştır.

Ülke nüfusunun genç olması, üniversite ve üniversite mezunu genç nüfusun her geçen gün artması devletin istihdam politikalarını da etkilemektedir. Bu hususlar göz önüne alındığında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü istihdam politikalarına ve hizmet sektöründeki beklenen değişimlere katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda gerekli teorik ve pratik eğitimi tamamlayacak olan mezunlarımız teknolojik anlamda ve bilimsel olarak kurumlarda meydana gelebilecek değişimlere de uyum sorunu yaşamayacaktır. Bu bölümde, kamu kurumlarında ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak, muhasebe ve denetim konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen, uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.”
(ÇORUM HABER)

Son Güncelleme: 09.07.2014 22:06