Sağlık çalışanlarına hasta hakları eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından hasta hakları konusunda sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele hasta hakları eğitimi verilmesi, sağlık hizmet sunucusuna başvuru yapan ayakta ve yatan hastaların insan haysiyetine yakışır şekilde haklarından faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine yönelik bilgilendirmeler yapılmasının yeni bir insan hakları eylem planına faaliyet olarak eklendiği belirtildi.

Sağlık çalışanlarına hasta hakları eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından hasta hakları konusunda sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personele hasta hakları eğitimi verilmesi, sağlık hizmet sunucusuna başvuru yapan ayakta ve yatan hastaların insan haysiyetine yakışır şekilde haklarından faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine yönelik bilgilendirmeler yapılmasının yeni bir insan hakları eylem planına faaliyet olarak eklendiği belirtildi.

04 Şubat 2020 Salı 23:12
Sağlık çalışanlarına hasta hakları eğitimi

Bu kapsamda; İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğünce, Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü tarafından Hasta Hakları Eğitimi düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada eğitime sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli hasta hakları birim sorumlularının katıldığı ifade edildi. Açıklamada, Sosyal Çalışmacı Lalezar Erden’in Hasta Hakları Yönetmeliği ve Kurulu ile Temel Hasta Hakları ve Hasta Hakları Tarihsel Gelişimi, Psikolog Elvan Şarlı’nın İletişim Becerileri ve Stres Yönetimi ile Sağlık Personeli ve İletişim, konularında bilgi verdiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü’nün açıklamasında, “Hasta hakları genel olarak; hizmetten genel olarak faydalanma, bilgilendirme ve bilgi isteme, sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme, mahremiyet, rıza, güvenli ortamda sağlık hizmeti alma, dini vecibelerini yerine getirebilme, saygınlık görme ve rahatlık, ziyaretçi ve refakatçi bulundurmadır.

Hastaların sorumlulukları ise; başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme, hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma, randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme, İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme, personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama, haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurulmasıdır” denildi.

(Haber Merkezi)