Sağlanmamış internet hizmeti için icra kararına yargıdan ret

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, emsal gösterilebilecek bir karara imza atarak, internet hizmeti sağlanmadan ücret işletilmek suretiyle borç çıkarılıp abonenin icraya verilmesine “ret” kararı verdi.

Sağlanmamış internet hizmeti için icra kararına yargıdan ret

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, emsal gösterilebilecek bir karara imza atarak, internet hizmeti sağlanmadan ücret işletilmek suretiyle borç çıkarılıp abonenin icraya verilmesine “ret” kararı verdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:56
Sağlanmamış internet hizmeti için icra kararına yargıdan ret

Çorum Cumhuriyet Savcısı M.K.Ş. Erzurum’un Horasan ilçesinden Çorum’a tayin olması üzerine, kullanmakta olduğu internetin Çorum’a nakli için 13 Kasım 2016 tarihinde internet hizmetini sağlayan şirkete başvuruda bulundu.

Şirket, 15 Kasım 2016 tarihinde, kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle nakil işleminin yapılamadığını bildirdi. Cayma bedeli yansıtılmaması için iptal dilekçesi istedi. Abone bu dilekçeyi faksladı ve iptal işleminin başarıyla tamamlandığı bilgisi, sms’le aboneye iletildi.

Daha sonra ise, ilgili şirket 2017 yılında, internet abonesi M.K.Ş. aleyhine “borçlu olduğu” iddiasıyla İstanbul 2. İcra Dairesi’nden icra takibi başlattı. M.K.Ş. vekili Av. Yusuf Ahlatcı, icra takibine itiraz ederek müvekkilinin borçlu olmadığının tespitini istedi.

Şirket avukatının, abonelik sözleşmesi uyarınca 2013 yılından itibaren sorunsuz olarak internet hizmeti verildiği, altyapı problemleri nedeniyle nakil işleminin gerçekleşmediği, abonenin istenilen iptal dilekçesini ulaştırmadığı şeklindeki savunmasına rağmen, Çorum Tüketici Mahkemesi, 11 Ocak 2018 tarihli kararıyla, abonenin borçlu olmadığı hükmüne vardı.

Şirket avukatı, savunmasında ısrar ederek bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Davayı görüşen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden yerinde görerek, çıkarılan borcun iptalini ve yerel mahkemece öngörülen 1.000 lira manevi tazminat hükmünün de esastan onaylanmasını kararlaştırdı.

(Haber Merkezi)