“Ruhsal bozuklukların tedavisi için kurumlar arası işbirliği önemli”

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi Koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

“Ruhsal bozuklukların tedavisi için kurumlar arası işbirliği önemli”

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi Koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

12 Şubat 2019 Salı 22:20
“Ruhsal bozuklukların tedavisi için kurumlar arası işbirliği önemli”

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış Başkanlığında gerçekleşen toplantıda TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Gör. Ece Yazla Asafov’un Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hakkında bilgilendirme sunumu yaptığının ifade edildiği açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılında uygulamasını başlattığı Toplum Ruh Sağlığı modeli kapsamında kurulan TRSM’ler; tedavi ve takiplerinde zorluk yaşanılan ağır ruhsal hastalıkların sebep oldukları yeti yitimi ile toplumdan kopan hastaların yeniden topluma kazandırılmasını hedeflemektedir. Ayrıca bireysel tedavilerin yanı sıra aile ve toplumun da dahil olduğu bir hizmet sunumu ile; ağır ruhsal bozukluğa sahip bireylerin zihinsel, duygusal ve davranışsal yetilerinde belirgin artış sağlamak, psikiyatri hastalarına karşı var olan damgalanmanın azaltılması ve psikiyatrik hastalıklar konusunda toplumun bilinçlenmesinden yana faaliyetler göstermektedir” denildi.

Toplantıda çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve ağır ruhsal bozukluğa sahip bireylerin sürdürülebilir bir tedavi planı doğrultusunda gerekli hizmetlere etkin bir şekilde ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla kurumlar arası işbirliğinin öneminin vurgulandığı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı belirtildi.

(Haber Merkezi)