Rektör Alkan’dan TEKNOKENT çağrısı

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyen Rektör Alkan, ilimizde de katma değeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini hayata geçirme açısından TEKNOKENT’in önemine dikkat çekti.

Rektör Alkan’dan TEKNOKENT çağrısı

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyen Rektör Alkan, ilimizde de katma değeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini hayata geçirme açısından TEKNOKENT’in önemine dikkat çekti.

22 Temmuz 2016 Cuma 00:12
Rektör Alkan’dan TEKNOKENT çağrısı

Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında toplandı.
ÇORUM TEKNOKENT’te düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı N. Bülent Onur, ÇOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yağlı, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. İrfan Kurtbaş ve Çorum OSB Bölge Müdürü Yaşar Şahin hazır bulundu.
TEKNOKENT’in işleyişi hakkında mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak tüm iş dünyasına TEKNOKENT’te yer almaları için çağrısının yinelendiği toplantıda bilgi çağının yaşandığı günümüzde, toplumların gelişmişlik düzeylerinin temel kriterlerinden birinin ülkelerin sahip oldukları teknolojiler olduğu hatırlatıldı.
Dünyada 1950’li yıllarda Silikon Vadisi ile ortaya çıkan TEKNOKENT’lerin üniversite-sanayi işbirliğini sağlama konusunda dünyada en başarılı modellerden biri olarak öne çıktığını hatırlatan Rektör Alkan, ülkemizde de son yıllarda ekonomik alanda yakalanan istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme için vazgeçilmez bir unsur olan ihracatın ekonomideki ağırlığını artırmak için inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya büyük önem verilmesi gerektiğini hatırlatarak: “2023 hedeflerine ulaşmak için yıllık ortalama %10’un üzerinde ihracat artışına ihtiyacımız bulunmakta ve bunun için de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihracatı gerek. Bu tür ürünler ise Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknolojiye dönük çalışmaları gerektiriyor. Bu alanlarda yapılacak harcamalar başlangıçta yüksek gibi görünse de, orta ve uzun vadede kesinlikle geri dönüşü olacaktır. Zira her yıl Ar-Ge’ye yapılacak 1 milyar USD’lık yatırımın, gelecek 10 yıl boyunca Türkiye GSYİH’nı %1 artıracağı ifade edilmektedir” dedi.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyen Rektör Alkan, kendi teknolojilerini üreten, ihraç eden ve böylelikle küresel dünyada yüksek bir rekabet gücüne sahip bir yapıya dönüşmesinde hiç şüphesiz ülkelerin bu konulara bakış açıları ve yaptıkları araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının büyük bir rol oynadığını, bu çerçevede bilgi ve teknolojinin birlikte değerlendirildiği, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde oluşturulan TEKNOKENT’lerin büyük önem kazandığının altını çizdi.
Rektör Alkan, işadamlarına yeniden çağrıda bulunarak ilimizde de katma değeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini hayata geçirme açısından büyük önem arzeden TEKNOKENT’e davet etti.
(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 22.07.2016 00:12