“Rehber öğretmenlerimiz nöbet tutmayacak”

Kısa adı Eğitim-Sen olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Gül, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde, rehber öğretmenlerin nöbet görevi yapacağına ilişkin madde bulunduğunu hatırlatarak, Eğitim-Sen üyesi rehber öğretmenlerin nöbet tutmayacaklarını bildirdi.

“Rehber öğretmenlerimiz nöbet tutmayacak”

Kısa adı Eğitim-Sen olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Gül, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nde, rehber öğretmenlerin nöbet görevi yapacağına ilişkin madde bulunduğunu hatırlatarak, Eğitim-Sen üyesi rehber öğretmenlerin nöbet tutmayacaklarını bildirdi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 23:25
“Rehber öğretmenlerimiz nöbet tutmayacak”

Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında hizmet veren öğretmenler ve uzmanların, PDR dernekleri ve sendikamızın tüm itiraz, eleştiri ve önerilerine rağmen bir oldubittiye getirilerek 10 Kasım 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmişti.

Bu yönetmeliğin hem ‘Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetinden’ yararlanan öğrenciler hem de öğretmenler açısından önemli sorunlar yaratacağını daha önceki günlerde kamuoyuyla ayrıntılı şekilde paylaşmış ve 14.11.2017 tarihi itibariyle bu hukuksuzluğun önlenmesi ve yaratacağı tahribatı engellemek amacıyla genel merkezimiz tarafından yargıya taşımıştık.

Bu yönetmeliğin doğuracağı sorunlardan birisi de rehber öğretmenlerin nöbet görevi yapacağına ilişkin maddeyle ilgili düzenlemedir. Bu madde ile rehber öğretmenlerin mesleki özelliklerine ve meslek ilkelerine aykırı şekilde yüklenen görevlerin eğitim ortamında çeşitli sorunlar yaratması kaçınılmazdır. Rehber öğretmen, öğrencinin gereksinim duyduğunda ulaşması gereken nitelikte hizmet sunmaktadır. Bu nedenlerle Eğitim-Sen üyesi rehber öğretmenler 2017-2018 öğretim yılında (20 Kasım 2017 tarihinden başlayarak) , meslek ilkeleri ve öğrenci gereksinimleri dikkate alınmadan kendilerine verilen nöbet görevlerini yerine getirmeme kararı almıştır.

Bu karar doğrultusunda 20/11/2017 Pazartesi tarihinden itibaren meslek ilkelerine aykırı, angarya çalışmayı dayatan Rehberlik Yönetmeliğinin düzeltilmesi talebiyle Eğitim-Sen üyesi rehber öğretmenler nöbet tutmayacaktır.

Eğitim-Sen olarak, eğitimin, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını, taleplerini görmezden gelenlerin karşısında örgütlü gücümüzle duracağımızı ve eğitimin gerçek gündeminin sesi olacağımızı bir kez daha tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz.”

(Recep SERBES)