Recep Gür, 5 işçi çalıştıran işverenleri uyardı

ÇESOB Başkan Vekili Recep Gür, işletmelerinde 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren bankalar aracılığı ile ödenmesinin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Recep Gür, 5 işçi çalıştıran işverenleri uyardı

ÇESOB Başkan Vekili Recep Gür, işletmelerinde 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren bankalar aracılığı ile ödenmesinin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

09 Haziran 2016 Perşembe 01:24
Recep Gür, 5 işçi çalıştıran işverenleri uyardı

Gür, yaptığı açıklamada daha önceden işyerinde 10 işçi çalıştıran işverenlere getirilen bu zorunluluğun artık 5’e indirildiğini belirterek, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinin ikinci fıkrası, ‘Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir…’ Üçüncü fıkrası ise ‘İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.’ İfadelerini hüküm altına almış ve bu hükme istinaden 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete'de ‘Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik’ yayınlanmıştı.
Söz konusu yönetmelik ile 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin yanlarında çalışan işçilerin Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının bankalar aracılığı ile ödenmesi zorunlu hale getirilmiş ve bu husus 27 Kasım 2008 tarih ve 2008/109 sayılı genelge ile duyurulmuştu.
Bu defa 21 Mayıs 2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ‘Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınlanarak 10 ve üzerinde işçi ibareleri değiştirilerek 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren bankalar aracılığı ile ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Bu yükümlülüğe uymayan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her ay için 4 857 Sayılı İş Kanun’un 102. maddesi uyarınca 2016 yılı için 161 TL idari para cezası uygulanacaktır.”
(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 09.06.2016 01:25