Portör muayenesine son verildi

Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Güncel 28.01.2014, 22:54 28.01.2014, 22:55
520
Portör muayenesine son verildi
Açıklamada; “2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58. Maddesinin 11 a ve 11 b fıkraları ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126. ve 127. maddeleri değiştirilmiştir” denildi.
Değişiklik hakkında şu bilgiler verildi: “(11) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun; a) 126’ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 126- Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır. Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.”
b) 127’nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Madde 127- 126’ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna, iyileşme hâlinin belirlenmesine, hangi meslek ve sanat erbabının 126’ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık, İçişleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 126’ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda, bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler, analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır. 126’ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir.”
“GEÇİCİ MADDE 1-127’nci maddede belirtilen yönetmelik, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur ve anılan yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.” hükmü getirilmiştir. Söz konusu adı geçen Yönetmelik ise Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müştereken hazırlanarak 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazetede ''Hijyen Eğitimi Yönetmeliği'' adı altında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin amacı ise; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bundan böyle portör muayenesi uygulamalarına son verilmiş olup, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.” (Selda FINDIK)
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
parçalı bulutlu
banner303
Namaz Vakti 04 Haziran 2020
İmsak 03:09
Güneş 05:04
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:13
Yatsı 21:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@