“Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri taslağındaki eksikler giderilmeli”

Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tekin Çınar, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği taslağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri taslağındaki eksikler giderilmeli”

Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tekin Çınar, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği taslağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

13 Şubat 2014 Perşembe 22:32
“Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri taslağındaki eksikler giderilmeli”
Yönetmelik taslağında yer alan kurumlarda görev yapan öğretmenlerin alan adlarının da tanımlar kısmında münhasıran yer alması gerektiğini söyleyen Çınar, taslaktaki “ en fazla 6 öğrenci ibaresinin, Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumlarıın Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki şekliyle 4 öğrenci ile sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

Taslağın “Rehberlik ve araştırma merkezi” başlıklı 32. maddesinde yer alan birimlerde görevlendirilecek öğretmenlerin alanlarının ve görevlerinin belirtilmesi ile koordinatörlerin belirlenmesinin belirli esaslara göre yapılması gerektiğini ve bu esasların da taslakta düzenlenmesi gerektiğini anlatan Çınar, taslağa göre Meslek Okulu ve İş Uygulama Okullarına yapılacak öğrenci kayıtlarında yaş şartının aranmayacak olmasının uygulamada sıkıntılara neden olacağından, bu durumda olanlara yönelik bir yaş sınırlaması getirilmesi gerektiğini belirtti.

Taslağın 95. maddesinde yer alan düzenleme ile birlikte, mevcut uygulamada mesai saatleri açısından sınırlandırılmayan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten öğretmenlerin sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında okul/kurumlarında bulunmalarının zorunlu hale getirilmek istendiğini dile getiren Çınar, “bu hükmün, taslakla yürürlükten kaldırılan 17/04/2001 tarih ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin Çalışma Saatleri ve İzinler başlıklı 54. maddesinin ikinci fıkrasında olduğu gibi, 30 iş saati olarak belirlenmesi uygun olacaktır” dedi.
(Erkan BAYATLI)
Son Güncelleme: 13.02.2014 22:32