Osmancık, Alaca ve Kargı’nın tarım arazileri “Büyük Ova” kapsamında

Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Osmancık, Alaca ve Kargı İlçelerinin tarım arazilerinin “Büyük Ova” kapsamında olduğunu ifade etti.

Osmancık, Alaca ve Kargı’nın tarım arazileri “Büyük Ova” kapsamında

Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Osmancık, Alaca ve Kargı İlçelerinin tarım arazilerinin “Büyük Ova” kapsamında olduğunu ifade etti.

05 Haziran 2017 Pazartesi 00:45
Osmancık, Alaca ve Kargı’nın tarım arazileri “Büyük Ova” kapsamında

Resmi Gazete`nin 21 Ocak 2017 tarihli mükerrer sayısında, "Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin" Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığını hatırlatan Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Bakanlar Kurulu’nun bu kararı ile 49 ilde 141 "Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ova" büyük ova koruma alanı olarak ilan edildiğini belirtti.

ki 30084 sayılı Resmi gazetede de Bakanlar Kurulunun 2017/10001 kararı ile Çorum ilinin de bulunduğu 8 ilde 51 ovanın daha “büyük ova” olarak ilan edildiğini anlatan Gül, bu karara göre Çorum’da Osmancık, Alaca ve Kargı ilçelerinin tarım arazilerinin bugünden itibaren büyük ova kapsamında yer aldığını vurguladı.

Gül: “Büyük ova koruma alanları 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nun 14. maddesi kapsamında belirleniyor. Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kullanım planlarının, Toprak Koruma Kurul veya Kurulların görüşleri dikkate alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve valilikler tarafından öncelikle hazırlanması veya hazırlattırılması gerekiyor. Aynı maddede büyük ovalarda bulunan tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması yasaklanmış olmakla birlikte, alternatif alan bulunmaması, Toprak Koruma Kurul veya Kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla tarımsal amaçlı yapılar ile ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler için tarım dışı kullanımlara izin verilebiliyor.

sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 2005 yılında çıkmış olmasına karşın, Büyük ova koruma alanlarının bugüne kadar ilan edilmemiş olması büyük bir eksiklikti. Gecikmiş de olsa, tarım topraklarının korunması açısından çok önemli olan bu kararın, amaç dışı kullanıma ilişkin istisnai hükümlerle suistimal edilmemesi büyük önem taşıyor. Büyük ova koruma alanı ilan edilen alanlardan korunması gereken yeni alanlar ile listede yer almayan, Çorum ilinin diğer tarımsal potansiyel taşıyan büyük ova koruma alanlarının da bir an evvel ilan edilmesi temennimizdir” dedi.

(Haber Merkezi)