"Örükaya Su Bendi, turizme kazandırılmalı"

İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Abdullah Meteoğlu, Alaca'ya bağlı Örükaya Köyü'nde bulunan tarihhî su bendinin korunma ve bakıma alınarak, turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

"Örükaya Su Bendi, turizme kazandırılmalı"

İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Abdullah Meteoğlu, Alaca'ya bağlı Örükaya Köyü'nde bulunan tarihhî su bendinin korunma ve bakıma alınarak, turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

05 Haziran 2016 Pazar 23:35
"Örükaya Su Bendi, turizme kazandırılmalı"

İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı toplantılarında Turizm Komisyonu'na havale edilen "Örükaya Su Bendi" ve yöredeki tarihî kalntılara ilişkin araştırma önergesi sonuçlandırılarak rapor hâline getirldi.
Turizm Komisyonu Başkanı Abdullah Meteoğlu eski adı Örülükaya, yeni adı Örükaya olan köydeki mağaralar, tarihi basamaklar ve su bendi hakkında hazırlanan raporu Meclis üyelerine aktardı.
Örükaya Su Bendi'nin eşsiz bir kültür varlığı olduğuna dikkat çeken Abdullah Meteoğlu, konuya ilişkin sunumunda şu bilgileri verdi:
"Örükaya Köyü yerleşim alanının 200 metre güneyinde, modern göletin 100 metre kuzeyinde, Örükaya Höyüğü'nün üzerinde bulunduğu kaya kütlesinin batı bitişiğinde, Alaca Irmağı'nın bir kolu olan derenin yatağı içinde yer alan ve doğu-batı yönünde uzanan su bendi 35 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde ve 16 metre yüksekliğindeki bir setten oluşmaktadır. Yapım teknikleri göz önüne alınarak Roma Dönemi'ne tarihlendirilen Örükaya Su Bendi, Anadolu antik dönem su yapıları içinde ünik bir örnektir. Sonuç olarak tespiti yapılan Örükaya Su Bendi, 2863 sayılı Yasanın 3. maddesinde tanımlanan ve 6. maddesinin (d) bendinde açıklanan kültür varlığı örneklerindendir. Bu nedenle 3386 ve 5177 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca şimdiye kadar eşi ve benzeri olmayan bu ünik mimarî yapının, yok olmasının engellenebilmesi için acilen röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak fizikî koruma önlemlerinin de alınması gerekmektedir."
(Recep SERBES)

Son Güncelleme: 05.06.2016 23:35