Orff Eğitmen Eğitimi Projesi’nin imzaları atıldı

İpekli Bağlar Anaokulu Orff Eğitmen Eğitimi” projesinin protokolü İpekli Bağlar Anaokulu Müdürü ve OKA İl Koordinatörü tarafından imzalandı. Proje kapsamında 25 okul öncesi öğretmeni ile 6 Okul öncesi kurum müdürüne 30 saat “Orff Eğitmen Eğitimi” verilecek.

Orff Eğitmen Eğitimi Projesi’nin imzaları atıldı

İpekli Bağlar Anaokulu Orff Eğitmen Eğitimi” projesinin protokolü İpekli Bağlar Anaokulu Müdürü ve OKA İl Koordinatörü tarafından imzalandı. Proje kapsamında 25 okul öncesi öğretmeni ile 6 Okul öncesi kurum müdürüne 30 saat “Orff Eğitmen Eğitimi” verilecek.

12 Şubat 2019 Salı 22:00
Orff Eğitmen Eğitimi Projesi’nin imzaları atıldı

Orff Eğitmen Eğitimindeki eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımlarının, hem doğrusal hem de sezgisel olarak entelektüel kapasiteyi geliştirdiğinin belirtildiği açıklamada, yaratıcı fikirler uygulanması ve organize etme becerilerinin yanı sıra sanatsal bilgi ve becerinin de geliştiği projede, ezberlemeyle öğrenmek yerine, müzik yapmayı gerektiren müzik becerilerinin öğretildiği, öğrencilerin yaratıcılığa teşvik edilerek kendi kendilerini yönlendirebilen ve bağımsız öğrenen kişiler olabilecekleri kaydedildi. Yapılan açıklamada proje kapsamında eğitimde Orff Eğitimi ve Yaklaşımı çerçevesinde okulöncesi öğretmenlerine yönelik bir kurs planlandığı bu kapsamda kursa öğretmenlerin katılması ile, okullarda öğrencilerin kendi tasarladıkları, ezbere ve bilgi yığmacasına dayalı olmayan, süreç odaklı ,duygusal, sosyal, estetiksel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Gerek bölgede gerekse ilimizde eğitim kalitesinin daha da geliştirilmesi için doğru Orff eğitimi almış öğretmenlere ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği açıklamada, “Okul öncesi öğretmenlerinin bu alanda yeterli hale gelebilmesi, orff ile eğitime karşı olumlu bakış açısı geliştirebilmeleri ve kalıcı öğrenmeler sağlayarak, öğrencilerinde olumlu tutum ve davranışları geliştirebilmeleri için bu eğitime ihtiyaç duyulmuştur. Öğrenciler yaratıcılığa teşvik edilirse kendi kendilerini yönlendirebilen. İl genelinde 300 civarında okul öncesi eğitim öğretmeni ile şehrimizin en ücradaki öğrenciye kadar ulaşılacaktır. Orff Eğitmen Eğitim alan öğretmenlerimiz, bu eğitimle yaratıcı drama uygulamaları ile birleştirerek konusunda mesleki yeterliliğe sahip olacaklardır. Bunun sonucunda eğitim süreci olumlu olarak etkilenecektir” denildi. (Haber Merkezi)