Ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı

Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, ilgili yönetmelikler kapsamında iki yılda bir muayeneye tabi tutulan, 2015 yılı damgası taşıyan ölçü ve tartı aletleri ile her yıl için muayeneye tabi tutulan 2016 yılı damgası taşıyan Egzoz Gazı Analiz Cihazları sahiplerinin ölçü aletlerine göre belirtilen kurum ve yetkili muayene servislerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı

Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, ilgili yönetmelikler kapsamında iki yılda bir muayeneye tabi tutulan, 2015 yılı damgası taşıyan ölçü ve tartı aletleri ile her yıl için muayeneye tabi tutulan 2016 yılı damgası taşıyan Egzoz Gazı Analiz Cihazları sahiplerinin ölçü aletlerine göre belirtilen kurum ve yetkili muayene servislerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

10 Ocak 2017 Salı 23:10
Ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı

2017 yılında periyodik muayeneye tabi tutulacak ölçü aletlerinden; Akaryakıt ölçek ve sayaçları, Adblue sayaçları

LPG Sayaçları, tartım kapasitesi 2000 kg’ üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, hassas kütle ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, nakli metre ve hububat  muayene aletleri beyannamelerinin Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, diğer ölçü aletlerinden; Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’ a kadar (5 kg’ dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar ve İbreli teraziler için, bağlı bulunulan belediyelere beyanname verilmesi gerektiğini ifade eden Ocak,  otomatik tartı aletleri,  I ve II’nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, açık ve kapalı pazar yerleri dışında kalan işyerlerine ait  III ve IV’üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri için yetkili muayene servislerine Takograf cihazları,

Takograf cihazlarının periyodik muayene süresi, takograf cihazının son muayene işleminden sonra düzenlenen, kalibrasyon belgesi için yetkili servislere, Taksimetreler ve Egzoz Gazı Analiz Cihazları için de yine yetkili servislere başvurulması gerektiğini ifade etti.

Çorum Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, esnafın mağdur olmaması için 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili kurum ve yetkili muayene servislerine beyannamelerin verilmesi gerektiğini, posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmelerin dikkate alınmadığını müracaatın süresi içinde ulaştırılmış olması gerektiğini kaydetti.

Murat Ocak, periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, kanun hükümlerine göre  idari ve cezai işlem uygulanacağını, 2016 yılı için ölçü aleti başına uygulanacak idari para cezasının  1.835,00 TL olduğunu vurguladı.

 (Erkan BAYATLI)