Ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ölçü ve ölçü aletlerinin belli aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutuldukları belirtilerek, ölçü ve ölçü aletleri, tartı aletleri, taksimetre, takograf cihazları, egzoz gazı analiz cihazları, hız ihlal tespit donanımları ve ısı sayaçları kullanıcılarının 2018 yılı damgası taşıyan cihazlarını muayene ettirmeleri gerektiği kaydedildi.

Ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ölçü ve ölçü aletlerinin belli aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutuldukları belirtilerek, ölçü ve ölçü aletleri, tartı aletleri, taksimetre, takograf cihazları, egzoz gazı analiz cihazları, hız ihlal tespit donanımları ve ısı sayaçları kullanıcılarının 2018 yılı damgası taşıyan cihazlarını muayene ettirmeleri gerektiği kaydedildi.

25 Şubat 2020 Salı 22:17
Ölçü ve tartı aletleri için muayene uyarısı

Açıklamada Nakli metre, Hububat muayene aletleri, Akaryakıt ve LPG sayaçları, Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, Akaryakıt hacim ölçek kapları, Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, Maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, Aks kantarlarının, Hız İhlal Tespit Donanımlarının muayene ettirilmesi gerektiği başvurularının ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsüne yapılacağı dile getirildi. Açıklamada; Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), Akıcı maddeler için hacim ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’ a kadar (5 kg’ dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, Otomatik tartı aletleri, takograf cihazları, Taksimetreler, Egzoz Gazı Analiz Cihazları, Isı Sayaçları gibi cihazların muayene zamanı gelenlerin muayenelerinin yaptırılması gerektiği yaptırmayanların 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işleme tabi tutulacağı ifade edildi.