“Okul ve müfredat, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmeli”

Özgür Eğitim-Sen İl Başkanı Serdar Efe, MEB’in uzun zamandır beklenen ‘Öğretmen Strateji Belgesi’ni açıkladığını belirterek, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgenin yürürlüğe girdiğini ve 2017-2023 dönemini kapsayan belgenin “stratejik planlama” mantığı içiresinde kurgulandığını ifade etti.

“Okul ve müfredat, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmeli”

Özgür Eğitim-Sen İl Başkanı Serdar Efe, MEB’in uzun zamandır beklenen ‘Öğretmen Strateji Belgesi’ni açıkladığını belirterek, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgenin yürürlüğe girdiğini ve 2017-2023 dönemini kapsayan belgenin “stratejik planlama” mantığı içiresinde kurgulandığını ifade etti.

15 Haziran 2017 Perşembe 23:02
“Okul ve müfredat, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmeli”

Belgenin, öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin olarak “öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim” şeklinde altı başlığı, bu başlıklara ilişkin amaçları ve amaçları gerçekleştirmeye dönük hedef ve eylemleri içerdiğini anlatan Efe, felsefi-politik dilin belgenin en büyük açmazı olduğunu kaydetti.

‘Öğretmen Strateji Belgesi’nin felsefi-politik zemini esas itibariyle eski yolun yolcusu olduğumuzu söylüyor” diyen Efe, eylem maddelerinin hedeflerinin ise gerçekleştirmekten uzak olduğunu dile getirdi.

Öğretmeni hedefe koyarak nitelik probleminin çözülemeyeceğini belirten Özgür Eğitim-Sen İl Başkanı Serdar Efe, “Öğretmen niteliği eğitim sistemimizin önemli bir gündemidir. Bu önemli gündem ancak önemine uygun bir ciddiyetle karşılık verildiğinde mesafe almamız mümkündür” dedi.

Serdar Efe, “Öğretmenlerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi, 3600 Ek Göstergenin verilmesi,

MEB’de kurum içi itibarının sağlanması (zira öğretmene yönelik itibarsızlaştırma dışardan ziyade kendi kurumunca yapılmaktadır) Eğitim Fakültelerinin ve verilen eğitimlerin yeniden yapılanması,

Kandırmacaya dönüşen mevcut hizmetiçi uygulamasının tamamen değiştirilmesi, Çalışma ortamlarının elden geçirilmesi -fiziksel koşullardan donanıma, hijyenden yardımcı personele-Öğretmenler odasının yanı sıra mutlaka üniversitedeki gibi öğretmene ve iki öğretmene bir oda verilmesi, Lisansüstü çalışmaların özendirilmesi, Öğretmenin özerkliği mutlaka sağlanmalıdır. Giderek öğretmeni mekanik bir aktarıcıya indirgeyen yaklaşımdan vazgeçilmelidir.

Okullar, müfredat, işleyiş hedef kitlesinin insani ihtiyaçlarına uygun, ona cevap verebilecek formatta düzenlenmelidir” şeklinde ifadede bulundu.

(Haber Merkezi)

banner155