“OKA’nın KOBİ mali destek programı için acele edilmeli”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, halen açık bulunan mali destek programları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“OKA’nın KOBİ mali destek programı için acele edilmeli”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, halen açık bulunan mali destek programları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2014 Cuma 23:44
“OKA’nın KOBİ mali destek programı için acele edilmeli”
Yalçın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere bir dizi çalışma yürüttüğünü ifade etti.
Bu çalışmalardan birisinin de mali destek programları yoluyla kamu ve özel sektörü desteklemek olduğuna dikkat çeken Özgür Yalçın, ajans tarafından 2 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan 2 ayrı hibe çağrısının halen açık olduğunu, bunlardan birincisinin, “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ve diğeri kamu kesimine ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” olduğunu vurguladı.
KOBİ’lere yönelik programın toplam bütçesinin 19 milyon TL olduğunu ve üç ana önceliğinin bulunduğunu dile getiren Özgür Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ar-Ge ve yenilikçiliğe yönelik yapılacak yatırımların desteklenmesi, bütçesi 5 milyon TL. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi, bütçesi 4 milyon TL. İmalat sanayinde verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çıktığı yatırımların desteklenmesi, bütçesi 10 milyon TL. Her program önceliği için asgari destek tutarı: 40 bin TL, azami destek tutarı: 400 bin TL.
Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı”nın toplam bütçesi 7 milyon TL’dir. Yenilenebilir enerji kaynakları (hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları) ile lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırımların desteklenmesini amaçlayan programın; asgari destek tutarı 50 bin TL, azami destek tutarı 750 bin TL. KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 28-02-2014 Cuma saat:23.50 Proje dosyası son teslim tarihi: 07-03-2014 Cuma saat:17.00
Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörlüğüne başvuru yapabilirler. Ayrıca 30 - 31 Ocak 2014 tarihlerinde Program Yönetim Birimi Başkanlığı uzmanlarınca 2 gün süreyle Teknik Destek Masaları Çorum Yatırım Destek Ofisinde hizmet verecektir.” (Volkan SINAYUÇ)
Son Güncelleme: 24.01.2014 23:44