OKA'dan TR83 Bölgesi ihracat ithalat katma değer raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 yılı TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ihracat ve ithalat fasıllarında katma değer yaklaşımı raporunu tamamladı. 

OKA'dan TR83 Bölgesi ihracat ithalat katma değer raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 yılı TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ihracat ve ithalat fasıllarında katma değer yaklaşımı raporunu tamamladı. 

03 Nisan 2019 Çarşamba 19:49
OKA'dan TR83 Bölgesi ihracat ithalat katma değer raporu

Raporda, Türkiye’nin ihracata ilişkin makro ekonomik hedeflerine yönelik karar alıcılara ve araştırmacılara bilgi sağlamak amacıyla 2017 yılında TR83 Bölgesi’nin ihracat ve ithalat değerleri fasıllar uyarınca incelendi. Her bir ticaret faslının ithalat ve ihracat tutarları ile kilogram cinsinden miktarları analiz edildi. Bu suretle, 2016 yılına kıyasla 2017 yılında bölgenin dış ticaretinin gittiği yön ve geleceğe dair hedefler konusunda fikir elde ederek öneriler geliştirilmesi amaçlandı. 
Raporda kullanılan dış ticaret verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı’ndan resmi yazıyla talep edilerek elde edildi. Alınan veriler, TR83 Bölgesi illerinin fasıl bazında yaptığı ihracat ve ithalatı toplam değer (dolar bazında) ve kilogram bazında gösteriliyor. 
Rapor hazırlanırken, veriler ihracat ve ithalat ayrı ayrı olarak fasıl adlarına göre sıraya dizildi ve daha sonra her faslın alt toplamı alınarak kullanıldı. Rapora "www.oka.org.tr" kurumsal internet sitesinde "Yayınlar ve Raporlar" alanından ulaşılabilmekte.