“Öğretim elemanı norm kadro yönetmeliği hukuka aykırı”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, YÖK’ün öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğine dava açtıklarını kaydetti.

“Öğretim elemanı norm kadro yönetmeliği hukuka aykırı”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, YÖK’ün öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğine dava açtıklarını kaydetti.

08 Ocak 2019 Salı 23:40
“Öğretim elemanı norm kadro yönetmeliği hukuka aykırı”

Aydın, YÖK’ün öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğinde hukuka aykırı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Bilindiği üzere, 02.11.2018 tarih 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile yükseköğretim kurumları bünyesindeki öğretim elemanı norm kadroları ve bunların kullanımına ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak, şubelerimizden ve üyelerimizden gelen talepler değerlendirilmiş olup, Yönetmeliğin hukuka aykırı olduğunu tespit ettiğimiz “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. Maddesinin, “Norm Kadroların Belirlenmesi” başlıklı 4. Maddesinin 2., 4., 6. ve 7. Fıkrasının, “Norm Kadroların Kullanılması” başlıklı, 5. Maddesinin 4. Fıkrasının, Norm kadro fazlası olan öğretim elemanlarının ne şekilde belirleneceği ve norm kadro fazlası olanların nasıl bir uygulamaya tabi tutulacağının belirlenmemesi yönündeki eksik düzenlemenin, “Dayanak” başlıklı 2. maddesinin iptali ve Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 11’inci maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’nın 2’inci, 130’uncu ve 131’inci Maddelerine aykırı olmasından dolayı somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilmesi istemiyle 28.12.2018 tarihi itibarıyla Danıştay nezdinde dava açtık.” (Haber Merkezi)