Obruk Barajı’nda su kalitesi araştırılacak

Hitit Üniversitesi tarafından Obruk Baraj gölündeki biyolojik çeşitlilik ve su kalitesi izleme çalışmaları başlatıldı.

Obruk Barajı’nda su kalitesi araştırılacak

Hitit Üniversitesi tarafından Obruk Baraj gölündeki biyolojik çeşitlilik ve su kalitesi izleme çalışmaları başlatıldı.

01 Aralık 2017 Cuma 21:04
Obruk Barajı’nda su kalitesi araştırılacak

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şafak Bulut koordinatörlüğünde başlayan “Obruk Barajı ve Çevresinin Biyoçeşitliliği ve Baraj Suyunun Fiziko-Kimyasal Özellikleri ile Su Kalitesinin Değerlendirilmesi” isimli projenin fizibilite ve ilk değerlendirme çalışmaları yapıldı.

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı ile ilk değerlendirme çalışmasının yapıldığı dile getirilerek, “Obruk Barajı ülkemiz sınırları içerisindeki en uzun nehir olan Kızılırmak üzerine kurulmuş olup, Kızılırmak Nehri’nin biyolojik zenginliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Obruk Barajı’nda ilk kez yapılacak olan bu çalışmalarda, biyolojik çeşitliliği ve su kalitesini belirlemek için konusunda uzman öğretim elemanlarından oluşan ekibimiz ilk arazi çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma projelerine de katkı sağlayan proje ekibi, Obruk Baraj Gölü’nde üniversitemize tesis edilen alanlar ve rezerv alan içerisinde incelemelerde bulunmuştur. Üniversitemize ait “Hitit Güneşi” isimli araştırma teknesi ile 8 farklı noktadan su numuneleri alınmış, barajı beslenme ve kışlama için kullanan kuş türleri gözlenmiş ve balık türlerine ait biyo-ekolojik analizler yapılmıştır.

Obruk Baraj Gölü’nü kışlama alanı olarak kullanan su kuşlarının ilk kez belirlenmesi, sucul flora ve faunanın ortaya konulması ve farklı lokalitelerden alınan baraj rezervuar suyunun mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal kalitesinin belirlenmesi amacıyla ilk çalışmalar başlatılmış olup, ekolojik izlemeler yıl boyunca devam edecektir. Aynı zamanda farklı lokalitelerden toplanacak olan balık örnekleri de incelemeye alınacak, ayrıntılı araştırma ve toksikolojik çalışmalar yapılacaktır” denildi.

(Haber Merkezi)