Necati Gül: “Çorum, ayçiçeği üretiminde önemli bir merkez”

ZMO İl Temsilcisi Gül, Türkiye’de yağlık ayçiçeğinin en fazla Trakya-Marmara Bölgesinde (%47,2) üretildiğini ifade ederek, “Bu bölgeyi %29,2 ile Orta Anadolu, %12 ile Karadeniz, %8,7 ile Akdeniz Bölgeleri izlemektedir. İlimiz ise üretim açısından 8. sırada yer almaktadır” dedi.

Necati Gül: “Çorum, ayçiçeği üretiminde önemli bir merkez”

ZMO İl Temsilcisi Gül, Türkiye’de yağlık ayçiçeğinin en fazla Trakya-Marmara Bölgesinde (%47,2) üretildiğini ifade ederek, “Bu bölgeyi %29,2 ile Orta Anadolu, %12 ile Karadeniz, %8,7 ile Akdeniz Bölgeleri izlemektedir. İlimiz ise üretim açısından 8. sırada yer almaktadır” dedi.

19 Ocak 2015 Pazartesi 22:55
Necati Gül: “Çorum, ayçiçeği üretiminde önemli bir merkez”
Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, Çorum’un ayçiçeği üretiminde 8. sırada yer aldığını belirterek, Türkiye’deki ayçiçeği üretiminin durumu hakkında bilgiler verdi.
Gül, ayçiçeği tohumunun içerdiği yüksek orandaki (%22-50) yağ miktarı nedeniyle bitkisel ham yağ üretimi bakımından önemli bir yağ bitkisi olduğunu belirterek, “Dünya bitkisel ham yağ üretiminin %11’i ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Türkiye`de ise bitkisel ham yağ üretiminin %47’si ayçiçeğinden karşılanmaktadır” dedi.
ZMO İl Temsilcisi Necati Gül’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Ayçiçeği dünyada ve Türkiye`de en önemli yağ bitkilerinden biri olup, ülkemizde çoğunlukla yağlık olarak yetiştirilmektedir. Hemen her bölgemizde yetişebilen ve tanelerinde yüksek oranda ve kaliteli yağ içeren ayçiçeği ülkemizde yağ bitkileri ekim alanında pamuktan sonra ikinci sırayı almakta ve bitkisel yağ tüketiminin yaklaşık %50’sini karşılamaktadır.
Türkiye’nin hemen her bölgesinde kuru veya sulu şartlarda yetişebilen ayçiçeğinin adaptasyon alanları oldukça geniş olmasına karşın ekim alanları yıllar boyunca 500-550 bin hektar; üretim 1.100.000- 1.350.000 ton; verim ise 200- 250 kg / da düzeyinde seyretmektedir.
Ülkemizde yağlık ayçiçeği en fazla Trakya-Marmara Bölgesinde (%47,2); üretilmekte olup, bu bölgeyi %29,2 ile Orta Anadolu, %12 ile Karadeniz, %8,7 ile Akdeniz Bölgeleri izlemektedir. İlimiz ise üretim açısından 8. sırada yer almaktadır.
Ayçiçeği tohumunda içerdiği yüksek orandaki (%22-50) yağ miktarı nedeniyle bitkisel ham yağ üretimi bakımından önemli bir yağ bitkisidir. Dünya bitkisel ham yağ üretiminin %11’i ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Türkiye`de ise bitkisel ham yağ üretiminin %47’si ayçiçeğinden karşılanmaktadır.
Dünyada ayçiçeği yağını en çok kullanan ülkelerden biride Türkiye’dir. Türkiye’de ayçiçeği yağı tüketimi yıllık yaklaşık olarak 650 bin tondur. Ancak yerli üretimden elde edilen ayçiçeği yağı yıllık yaklaşık olarak 400-450 bin ton olmaktadır. Ortaya çıkan bu açık ithalatla karşılanmaktadır. Bu nedenle ayçiçeği, ülkemizin önemli ithal kalemlerinden biri olup, Türkiye, Avrupa Birliği’nden sonra en büyük ithalatçı ülke konumundadır.
Ülkemizin yıllar itibariyle ayçiçeği yağı üretimi aşağıdaki tabloda görülmektedir. Son on yılın ortalaması 500 bin ton dolayında olup, tohum üretimindeki artışa paralel olarak yağ üretimimiz de son yıllarda oldukça artış göstermiş ve 700 bin ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Türkiye`de gerek hızlı nüfus artışı ve gerekse kişi başına artan tüketim sonucu bitkisel yağ tüketiminde sürekli artış gözlenmektedir. Ancak artan nüfus ve buna bağlı olarak kişi başına tüketimin artması sebebiyle yağ üretimi tüketimi karşılayamamakta, giderek artan yağ açığı ithalat yoluyla giderilmektedir.
Yağ bitkileri üretimiyle ilgili istikrarlı bir planlamanın olmaması, mevcut üretim potansiyelinden yeterince yararlanılmamasına, bitkisel yağ açığının artmasına ve sanayinin dışarıya bağımlılığının artmasına yol açmaktadır.
Türkiye’nin yağlık ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağı ithalat ve ihracat miktar ve değerleri yıllar itibariyle ayçiçeği tohumu ithalat ve ihracatı düzenli bir seyir izlememiş, artış ve azalışlar göstermiştir.”
(ÇORUM HABER)
Son Güncelleme: 19.01.2015 22:55