Muzaffer Yıldırım “Kayıtdışı ile mücadele toplumsal bir görevdir”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, Vergi Haftası etkinliklerinin amaçlarından en önemlisinin toplumda sağlıklı bir "Vergi Bilincinin" oluşturulması olduğunu belirterek, “Vergi Haftasının, sağlıklı bir "Vergi Bilincinin" oluşturulması yönü kayıt dişilik ile mücadele için olmazsa olmaz konulardandır” dedi.

Muzaffer Yıldırım “Kayıtdışı ile mücadele toplumsal bir görevdir”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, Vergi Haftası etkinliklerinin amaçlarından en önemlisinin toplumda sağlıklı bir "Vergi Bilincinin" oluşturulması olduğunu belirterek, “Vergi Haftasının, sağlıklı bir "Vergi Bilincinin" oluşturulması yönü kayıt dişilik ile mücadele için olmazsa olmaz konulardandır” dedi.

26 Şubat 2015 Perşembe 01:00
Muzaffer Yıldırım “Kayıtdışı ile mücadele toplumsal bir görevdir”
Vergi konusunda vatandaşlara düşen en önemli görevin alışverişleri karşılığında harcama belgesini alarak verginin hazineye intikalini sağlamak olduğunu ifade eden Yıldırım, “Yapılan alışveriş karşılığında alınan her harcama belgesi fakire aş, işsize iş sağlanmasına, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasına, gelir dağılımının adaletli bir şekilde gerçekleşmesine, daha iyi sağlık hizmeti, daha iyi bir eğitim düzeyine ulaşmaya katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu.
Kayıtdışı ekonominin verginin adil bir şekilde toplanmasının önünde en büyük engel olduğu gibi gelir dağılımının bozulması, haksız kazanç ve haksız rekabetinde temelini de oluşturduğuna dikkat çeken Yıldırım, kayıtdışı ekonomi ile mücadeleye toplumu oluşturan her kesimdeki bireylerin, kamu ve sivil toplum örgütlerinin katılması gerektiğini bildirdi. Yıldırım, “Ödenmeyen her kuruş vergi toplumun ve çocuklarımızın geleceğinden çalınan mutluluktur” ifadesini kullandı.
Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir Türkiye için vergilendirilmiş kazancın benimsenmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Muhasebe Meslek mensuplarının "Vergi Bilincinin" oluşturulmasında önemli bir fonksiyonu mevcuttur.
Meslek mensupları 2004 yılından itibaren gelişen teknolojiler ile Maliye İdaresi ile Vergi Mükellefi arasında köprü görevinden çok daha önemli bir aşamaya geçerek viyadük (köprüyol) durumuna gelmiştir.
2004 öncesinde Mükelleflerin beyanları, meslek mensupları tarafından hazırlanır, idare tarafından, beyanlara ilişkin tarh ve tahakkuk işlemi gerçekleştirilirdi. E- Devlet projesi ile artık idarenin yaptığı tarh ve tahakkuk işlemleri de Mali Müşavirler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Muhasebe bürolarının iş yükünü artıran bu gelişme aynı zamanda muhasebe mesleğinin önemini ve toplumdaki değerini de artırmıştır.
Mali Müşavirlik mesleğine giriş konusunda büyük bir talebin yaşanması bu önemin en önemli göstergelerinden biridir. Muhasebe Meslek Mensuplarının vergi bilincinin yerleştirilmesindeki önemi aynı paralelde artırmıştır. Önceden idareye belli belge ve bilgileri hazırlayan konumdaki meslek mensupları bu gün idare yerine geçerek onun yaptığı bazı eylem ve işlemleri (yani verginin hem beyanı, hem tarhı, hem tahakkuku, hemde inceleme için veri oluşturan) bizzat kendisi yerine getirmektedir. Yaklaşık 3,5 milyon mükellefin aylık beyanları ve vergileri süresinde ödemeleri meslek mensuplarımızın özverili çalışmaları sayesinde sağlanmaktadır. Tüm zorluklar ve angaryalara rağmen işlemler günü gününe yapılmaktadır.
Hükümet tarafından yayınlanan 2015-2017 orta vadeli programda da yer aldığı şekliyle kaynak kullanımında etkinliği artıracak ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla alınacak önlemlerin hayata geçmesi gerekmektedir. Bu program çerçevesinde vergi sistemi gözden geçirilmelidir. Dolaylı ve dolaysız vergi dağılımı daha dengeli kılınmalı kaynaklar üretken alanlara yönlendirilmeli vergi tahsilâtını artıracak önlemler alınması hedefleri bir an önce gerçekleştirilmelidir.
Her vatandaşın ülkesine karşı en büyük sorumluluğu vergi vermektir.”
(Taner ŞİMŞEK)
Son Güncelleme: 26.02.2015 01:12