“Mükellefler fırsatı kaçırmasın”

Defterdar Durak Sercan, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'ndan faydalanmak için başvuruların 18 Mayıs'ta başladığını belirterek, kanunun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

“Mükellefler fırsatı kaçırmasın”

Defterdar Durak Sercan, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'ndan faydalanmak için başvuruların 18 Mayıs'ta başladığını belirterek, kanunun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:40
“Mükellefler fırsatı kaçırmasın”

İl Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Gelir Müdürü Rıza Gülay ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Fatih Ersan’la birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, 31 Temmuz’da sona erecek olan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu hakkında bilgi verdi.

Kanun kapsamında vatandaşların SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabileceğini belirten Sercan, “Söz konusu kanunla, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, varlık barışı konusu ile ilgili hükümlerden yararlanma, 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi gibi önemli imkânlar getirilmiştir” diyerek, borçları olan vatandaşları bu imkânlardan yararlanmaya davet etti.

7143 sayılı kanundan yaralanmak isteyen mükelleflerin, bağlı oldukları her bir vergi dairesine veya mal müdürlüklerine yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerektiğini ifade eden Sercan, “Ayrıca posta yoluyla, Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden veya motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunabileceklerdir” dedi.

Matrah artırımı için başvuru süresinin ise 31 Ağustos 2018 olduğunu kaydeden Sercan, “Mükelleflerin söz konusu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları kendi menfaatlerine olacaktır. Ayrıca 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. Maddesinde tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutarı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını 30.09.2018 tarihine kadar söz konusu maddede ki şartları taşımak suretiyle yeniden değerleyebilirler” şeklinde konuştu.

(Taner ŞİMŞEK)