“Milletin adamını destekleyeceğiz”

Millet olarak, ilk kez doğrudan kendi irademizle cumhurbaşkanı seçeceğimiz ve siyasal tarihin akışına da etki edecek bir sürecin yaşandığını dile getiren Saatçi, 12. cumhurbaşkanının doğrudan milletin oylarıyla seçilecek olmasını, vesayeti tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiğinin tescili olarak gördüklerini belirtti.

“Milletin adamını destekleyeceğiz”

Millet olarak, ilk kez doğrudan kendi irademizle cumhurbaşkanı seçeceğimiz ve siyasal tarihin akışına da etki edecek bir sürecin yaşandığını dile getiren Saatçi, 12. cumhurbaşkanının doğrudan milletin oylarıyla seçilecek olmasını, vesayeti tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiğinin tescili olarak gördüklerini belirtti.

20 Temmuz 2014 Pazar 22:36
“Milletin adamını destekleyeceğiz”
Çorum’da Milli İrade Platformu adı altında bir araya gelen 63 sivil toplum kuruluşu, 10 Ağustos’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Turgut Özal İş Merkezinde ortak bir basın açıklaması yapan 63 sivil toplum kuruluşu, Başbakan Erdoğan’a verdikleri mesajla destek çıktı. Sivil toplum kuruluşları adına bir açıklama yapan Memur Sen İl Başkanı Ahmet Saatçi, milletin adamını destekleyeceklerini belirterek, “Çünkü, milletin oylarıyla seçilecek ilk cumhurbaşkanı, kadim medeniyetimizin ihyası ve yeniden büyük Türkiye davalarının öncüsü olma sorumluluğunu da üstlenecektir. Milletin oylarıyla seçilecek 12. cumhurbaşkanımız; istikbal, istiklal ve istikrar noktasında büyük bir ivme yakalayan ülkemizin demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme yolculuğunun da liderliğini yürütecektir” dedi.

Millet olarak, ilk kez doğrudan kendi irademizle cumhurbaşkanı seçeceğimiz ve siyasal tarihin akışına da etki edecek bir sürecin yaşandığını dile getiren Saatçi, 12. cumhurbaşkanının doğrudan milletin oylarıyla seçilecek olmasını, vesayeti tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiğinin tescili olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye’nin sadece milletimiz için değil medeniyet havzamızdaki bütün ülke ve toplumlar için yeni ufuk ve umutların öznesi olmak durumunda olduğunu dile getiren Saatçi, artık, Türkiye herhangi bir ülke değil, Türkiye başka coğrafyaların yaralarını saran, mazlumlarına kol kanat geren, zulme ve zalime karşı sessiz kalmayan proaktif diplomasiyi esas alan vizyoner bir ülke olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanının halkın oylarıyla seçilecek olmasını, mevcut siyasi iradenin millet egemenliğine ve milletin takdirine bağlılığının göstergesi olarak kabul ettiklerini kaydeden Saatçi, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilecek olması önemli ancak halkın doğru kişiyi, doğru ismi cumhurbaşkanı olarak seçmesinin de çok önemli olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşları olarak nasıl bir cumhurbaşkanı istediklerini de anlatan Saatçi, “12. cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri olacaktır. Türkiye, gelecek vizyonuna uygun olarak lider cumhurbaşkanı profiliyle, medeniyetin ihyası ve yeniden büyük Türkiye inşası sürecini hızlandırmalıdır. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu lider cumhurbaşkanının Anayasa’da yazılanlar dışında vasıflara da sahip olması gerekir. Bizler Çorum Milli irade Platformunu oluşturan 63 STK olarak yeni Türkiye’nin cumhurbaşkanının; vesayetle mücadele etme kapasitesi, demokrasiyi kurumsallaştırma hedefi olacak, küresel vesayetin bitirilmesinde cesur davranacak ve muhataplarına meydan okuyabilecek. İnsan hakları, insan onuru ve eşit vatandaşlığı önemseyecek, demokratikleşme sürecine hız katacak ve demokrasinin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak. Sivilleşmeyi hızlandıracak, sivil toplum kuruluşlarıyla devamlı istişare halinde olacak. Çözüm sürecini, devletin, ülkenin ve milletin birliğine dair hassasiyetleri koruyarak devam ettirecek. Ekonomik istikrarın korunmasına ve ekonominin büyümesine katkı sunacak vizyona sahip olacak. Kadim medeniyet değerlerimizin yeniden inşasında tarihsel sorumluluk üstlenerek, medeniyet ve kültür değerlerimizi dünya ile buluşturacak. Kültür, gençlik, eğitim ve ahlak alanlarında hem devlet erklerine hem de topluma öncülük yapacak. Milletin ortak talebi ve hedefi olan sivil anayasanın; eşit vatandaşlık temelli bir anlayışla yapım ve yazımına öncülük edecek. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak. Şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yönetimi için denge ve denetleme mekanizmalarının kurulmasına ve işletilmesine öncülük edecek. Emek ve sermaye kesimiyle sürekli ve etkileşime açık iletişim kuracak ve bu kesimler arasında ihtiyaç duyulduğunda uzlaşma zemini oluşturabilecek. Avrupa Birliği’nin demokratik standartlarını yakalama noktasında öncülük ederek, birliğin demokrasi ve özgürlükler konusundaki çifte standart uygulamalarını sona erdirmek için mücadele edecek. Bölgesel ve küresel risklere karşı inisiyatif alacak ve dünya mazlumlarının sözcüsü olacak vizyona sahip lider cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı adaylarının hem Türkiye’yi tanımak hem de Türkiye’de tanınmak yönüyle benzer durumda olmadıklarının bilincinde olarak; Türkiye’yi bilen, milletiyle ortak ya da benzer bir hayat öyküsüne sahip, milletle aynı sıkıntıları çeken, milletin sevinçlerini, gelenek, göreneklerini bilen ve yaşayan, medeniyetin değerlerini yaşayan ve yayan, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dengelerini bilen ve yönetebilen bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Bizler, Türkiye’nin siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan bugün ulaştığı seviyeye bakarak; geçmişte yaşadığımız sıkıntı ve baskıları, devletin karşı karşıya kaldığı küresel operasyonları, millet-devlet arasında çıkarılan çatışmaları ve bunları çıkaranları unutmadık, unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Seçimlerde Başbakan Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan Saatçi, “Türkiye’nin bu dönüşüm hikayesine, reformist sürecine, özgürleşme ve demokratikleşme iradesine, vesayetin deşifresine ve tasfiyesine öncülük eden siyasi hareketin liderliğini yapan, dünya mazlumlarının sesi ve nefesi Türkiye fotoğrafını ortaya çıkaran, zulme ve zalime karşı diplomasinin sahte nezaketine sığınmadan tepki verebilen, katil devlet İsrail’e 'one minute', otuz yıl terör estiren örgüte 'silahı bırak' diyebilen, çözüm sürecini sahiplenen, bizim mahallemizin insanı, içimizden biri, bizim gibi giyinen, bizim gibi düşünen, sözleriyle icraatlarıyla bizim gibi davranan, kısaca 'milletin adamı', Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz” şeklinde konuştu.
(Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 20.07.2014 19:37