Meyve suyunda şekere son

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, meyve sularında ilave şeker kullanımını yasakladı.

Meyve suyunda şekere son

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, meyve sularında ilave şeker kullanımını yasakladı.

06 Ağustos 2014 Çarşamba 20:25
Meyve suyunda şekere son
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, meyve sularında ilave şeker kullanımını yasakladı. Bakanlık, 31 Aralık 2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünlere 31 Aralık 2015 tarihine kadar uyum süresi verdi.

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu Ve Benzeri Ürünler Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, meyve suyu ve benzeri ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemeyi amaçlıyor. Tebliğ; meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu, meyve nektarı, meyve püresi ve meyve püresi konsantresini kapsar.

Ürün özellikleri
Tebliğ ile meyve suyu özellikleri belirlendi. Buna göre aynı tür meyveden işleme sırasında uygun fiziksel işlemlerle ayrılan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel işlemlerle meyve suyuna geri kazandırılabilecek. Turunçgil meyve suyu, meyve etinden (endokarp) gelmesi gerekecek.

Misket limonu suyu, bütün haldeki meyveden elde edilebilecek. Meyve suyunun, çekirdekli, tohumlu ve kabuklu meyvelerden üretildiği durumlarda; çekirdek, tohum ve kabuk bileşenleri veya parçaları meyve suyu içine dahil edilmeyecek. Ancak iyi üretim uygulamaları ile çekirdek, tohum ve kabuk bileşenleri veya parçalarının uzaklaştırılamadığı durumlarda bu koşul aranmayacak. Meyve suyu üretiminde, meyve suyu ile meyve püresi karıştırılabilecek. Meyve suyu ve püresinde etil alkol miktarı 3 g/L'yi, uçucu asit miktarı 0.4 g/L'yi ve laktik asit miktarı 0.5 g/L'yi geçemeyecek.

Konsantre meyve suyunun özellikleri
Konsantreden üretilen meyve sularına ilave edilecek su, meyve suyunun kalitesini etkilemeyecek şekilde, özellikle duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan uygun özelliklerde ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olacak. Son ürünün suda çözünür kuru madde miktarı, n meyve suyu için minimum briks değerlerini karşılayacak. Aynı tür meyveden işleme sırasında uygun fiziksel işlemlerle ayrılan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel işlemlerle konsantreden üretilen meyve suyuna geri kazandırılabilecek.

Konsantreden üretilen meyve suyu, aynı meyveden elde edilen meyve suyunun başlıca fiziksel, kimyasal, organoleptik ve besin özelliklerini sağlayacak uygun işlemlerle hazırlanacak. Konsantreden üretilen meyve sularının üretiminde, meyve suyu veya meyve suyu konsantresi ile meyve püresi veya meyve püresi konsantresi karıştırılabilecek.

Tebliğde meyve suyu konsantresi, meyve nektarı, meyve püresi konsantresi özellikleri, katılmasına izin verilen bileşenler, katkı maddeleri ve etiket gibi konulara da yer verildi.
Son Güncelleme: 07.08.2014 03:06