“Mesleki Yeterlilik Kurumu eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirecek”

2015 yılı Mali Bütçe Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda dördüncü gün 3. tur görüşmeleri yapıldı.

“Mesleki Yeterlilik Kurumu eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirecek”

2015 yılı Mali Bütçe Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda dördüncü gün 3. tur görüşmeleri yapıldı.

15 Aralık 2014 Pazartesi 00:59
“Mesleki Yeterlilik Kurumu eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirecek”
2015 yılı Mali Bütçe Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda dördüncü gün 3. tur görüşmeleri yapıldı.
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına konuşma yaptı.
İş piyasasının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan nitelikli işgücünün yetiştirilmesinin, hem eğitim sisteminin etkinliğinin sağlanması hem de küresel düzeyde Türkiye’ye rekabet avantajı kazandıracak dinamik bir işgücü piyasasının oluşturulmasını mümkün kılacağını belirten Uslu, “Bugün, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde hayat boyu öğrenme anlayışını yansıtacak şekilde, mesleki ve teknik eğitim verilmesi eğitimde etkinliğin, ekonomide verimliliğin ve rekabet edebilirliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için çözümler üretilmektedir” dedi.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilecek iş gücünün yetiştirilebilmesine ve bu işgücünün yurt dışında da mesleklerini icra edebilmelerine imkân sağlayacağını vurgulayan Uslu, konuşmasında şunları dile getirdi:
“Avrupa Birliği ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla 5544 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuş, 2008 yılında da Avrupa Konseyinin 2241/2004/EC kararı uyarınca MYK ulusal Europass Merkezi olarak yetkilendirilmiştir.
MYK, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirerek Türkiye’de insan kaynaklarına yeni bir bakış açısı getiren, yeterlilik kavramı çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak önemli bir yapıyı oluşturmaktadır. Mesleki Eğitim ve İş Gücünün nitelikli hale getirilmesi; işçiye özgüven kazandırarak, işçiyi özgürleştirerek, iş güvencesi, iş güvenliği, verimlilik ve kalite sağlayacaktır. İstihdam planlaması ile MYK politikaları buluşturulduğunda daha verimli, becerili, üretken bir işgücü piyasası oluşacaktır.
Bu kapsamda, ulusal meslek standartlarının hazırlanması için sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan işçi, işveren, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle toplam 748 meslek standardının hazırlanmasına ilişkin işbirliği ortamı oluşturmuştur.
Bugün itibariyle 669 meslek standardı hazırlanmış, bunlardan 576’sı ulusal meslek standardı olarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
MYK tarafından sınav ve belgelendirme sistemi oluşturulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Bugün itibariyle 103’ü tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde olmak üzere 156 meslekte sınav ve belgelendirme yapılabilmektedir. 21 bin 170 kişiye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiştir.
Sizlerin de malumları olduğu üzere iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal bir farkındalığın oluşturulması için yoğun çaba sarf edilmektedir.
Bu kapsamda tehlikeli işlerden başlanmak suretiyle 2015 yılından itibaren iş piyasasının gerekleri, sınav ve belgelendirme kapasiteleri dikkate alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca belirlenen mesleklerde çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmesi planlanmaktadır.
MYK’nun önümüzdeki süreçte daha başarılı hizmetler vereceğine olan inancımı yineleyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ve MYK’nun 2015 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni eder, yüce heyetinize saygılar sunarım.”
(ÇORUM HABER)
Son Güncelleme: 15.12.2014 01:00