Merter Kocatüfek: “Yıllık izin çalışanların hakkı”

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şube Başkanı Merter Kocatüfek, sendikaya gelen şikâyetlerden yazılı bir bildirimde bulunmaksızın Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görevli çalışanların yıllık izinlerinin en az 7 günlük dilimler halinde kullandırıldığını öğrendiklerini belirterek, Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerine konu ile ilgili olarak yapılan başvuruların cevapsız kaldığını kaydetti.

Merter Kocatüfek: “Yıllık izin çalışanların hakkı”

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şube Başkanı Merter Kocatüfek, sendikaya gelen şikâyetlerden yazılı bir bildirimde bulunmaksızın Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görevli çalışanların yıllık izinlerinin en az 7 günlük dilimler halinde kullandırıldığını öğrendiklerini belirterek, Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüklerine konu ile ilgili olarak yapılan başvuruların cevapsız kaldığını kaydetti.

27 Eylül 2016 Salı 21:32
Merter Kocatüfek: “Yıllık izin çalışanların hakkı”
Toplu görüşmelerde hafta sonu tatillerinin yıllık izine dahil edilmemesi gerektiği konuşulurken yapılan uygulama ile zaten kanunen izinli sayılan hafta sonlarının da yıllık izine dahil edildiğini anlatan Kocatüfek, ayrıca cenaze, sağlık, eğitim gibi konularda 1-2 günlük izine ihtiyacı olan kamu çalışanına zorla 7 gün izin almasının dayatıldığını ifade etti.
Bu durumun idareciler için de sorun olacağını özellikle yaz aylarında ve okulların tatil olduğu dönemlerde iş akışını sağlayacak personel bulmakta ve izinleri ayarlamakta sıkıntı yaşanılacağını ifade eden Merter Kocatüfek şunları dile getirdi: “657 sayılı Devlet Memurları Kanunun İzin başlıklı 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmektedir.
Kanun ve tebliğler değerlendirildiğinde; Yıllık izin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmıştır. İdare takdir yetkisini kullanabileceği alanda genel bir düzenleme ile takdirini belirleyebilir. Bu da yönetmelik, iç genelge veya tamim ile olmaktadır. Yıllık izinin kullanılma süresini sınırlama yönünden idareye bir takdir yetkisi verilmemiştir.
Kanunun verdiği yetki dışında yapılan düzenleme ile hak kaybına neden olarak çalışanlar ile idareyi karşı karşıya getiren ayrıca çalışma barışını bozan uygulamadan bir an evvel vazgeçilmelidir”
(Haber Merkezi)
Son Güncelleme: 27.09.2016 23:33