Merter Kocatüfek: “Sağlık çalışanı köleliğe mahkum”

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES)’nın 18. kuruluş yıldönümü etkinliğinde sendika üyelerine hitaben bir konuşma yapan Çorum Şube Başkanı Merter Kocatüfek, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için ülkemizde ve dünyada savaşa karşı barışı, faşizme karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, baskıya karşı özgürlüğü, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliğini savunarak mücadele ettiklerini söyledi.

Merter Kocatüfek: “Sağlık çalışanı köleliğe mahkum”

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES)’nın 18. kuruluş yıldönümü etkinliğinde sendika üyelerine hitaben bir konuşma yapan Çorum Şube Başkanı Merter Kocatüfek, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için ülkemizde ve dünyada savaşa karşı barışı, faşizme karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, baskıya karşı özgürlüğü, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliğini savunarak mücadele ettiklerini söyledi.

03 Ağustos 2014 Pazar 21:39
Merter Kocatüfek: “Sağlık çalışanı köleliğe mahkum”
SES Çorum Şube Başkanı Merter Kocatüfek, 1 Ağustos 1996 yılında Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen’in, Sağlık Emekçileri Sendikası adı altında birleştiğini, böylece tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sesi olduklarını söyledi. Sendika binasında basın açıklamasında bulunan Kocatüfek, iş, ücret ve işyeri güvencesi ile eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilde sağlık hizmeti için mücadele edeceklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının kölece çalışmaya mahkum edildiğini ifade eden Merter Kocatüfek, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin köleleştirilmesine ve halkın sağlık hakkına ulaşımındaki engellere karşı mücadeleden bir adım bile geri atmayacaklarını belirtti.

SES Çorum Şube Başkanı Merter Kocatüfek açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “SES’imiz, 70’li yıllarda sermayenin krizine çözüm olarak üretilmiş olan neoliberal politikalar sonucunda milyonlarca insanın geçim araçlarından koparılarak mülksüzleştirildiği, kamu hizmetlerinin piyasalaştırıldığı, halkın başta sağlık olmak üzere en temel kamusal hizmetlere ulaşımının zorlaştırıldığı, iş güvencesinden yoksunluğun, esnek ve kuralsız çalışma biçiminin asıl çalışma biçimine dönüştürüldüğü dönemin içerisinde hayat buldu.

12 Eylül zifiri karanlığının içerisinde her türlü baskı ve sindirme politikalarına karşı “hak verilmez, alınır” şiarı ile kapıkulu zihniyetini mahkum ederek 80’li yılların sonunda örgütlenmeye başlayan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arka arkaya Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen isimli sendikaları kurarak, karanlıkta SES verdiler, yol gösterdiler. Bu yol göstericiliğine ise egemenlerin yanıtı her zamanki gibi oldu; baskı, sürgün, işten atma, faili meçhul cinayetler…

Faili meçhul cinayetlerde onur üyelerimiz Ayşenur Şimşek, Necati Aydın, Behçet Aysan olmak üzere onlarca sağlık ve sosyal hizmet emekçisini yitirdik. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın mücadelemizde ışık oldular, karanlığı aydınlatarak yol gösterdiler. Bugün onların gösterdiği yolda yürüyoruz.

1996 yılında saldırılara karşı birleşik bir mücadelenin örülmesi için 1 Ağustos’ta Genel Sağlık İş, Tüm Sağlık Sen, Sağlık Sen ve Sosyal Hizmet Sen SES çatısı altında birleşerek tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kucaklayacaklarının sözünü verdiler. Şimdi sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin SES’i hem daha güçlü, hem de yolu daha aydınlıktır. SES’imiz, kurulduğu günden itibaren sağlığın piyasalaştırılması, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırılmasına karşı mücadelesini yürütürken, demokrasi mücadelesinden de ödün vermemiştir.

Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için ülkemizde ve dünyada savaşa karşı barışı, faşizme karşı demokrasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, baskıya karşı özgürlüğü, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların eşitliğini, özgürlüğünü ve kardeşliğini savunarak yolunda yürüyen SES’imiz dün başlayan ve bugün de AKP İktidarı ile birlikte hızlanan neoliberal politikalara karşı 18 yıldır (bileşenlerimizle birlikte 25 yıldır) mücadele ediyor.

Sağlık ve sosyal hizmetler paranın egemenliğine tabi kılınmış, sağlık çalışanları ise kölece çalışmaya mahkum edilmiştir. 25 yıl önce olduğu gibi bugün de SES’imize ihtiyacımız var. İş, ücret ve işyeri güvencesi ile eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilde sağlık hizmeti için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinden aldığımız güçle; Ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalara, hak gasplarına, insan hakları ihlallerine, çalışma koşullarımızın kötüleştirilmesine, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin köleleştirilmesine ve halkın sağlık hakkına ulaşımındaki engellere karşı mücadeleden bir adım bile geri atmadan yürümeye de devam ediyoruz.
(Onur MÜLAZIM)

Son Güncelleme: 03.08.2014 21:18