Meclis’in gündeminde imar plânları vardı

İl Genel Meclisi, Ağustos ayının üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis’in gündeminde imar plânları vardı

İl Genel Meclisi, Ağustos ayının üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

04 Ağustos 2017 Cuma 01:38
Meclis’in gündeminde imar plânları vardı

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda Halil İbrahim Kaya başkanlığında dün 11:00’de yapılan oturum, açılış yoklaması ile başladı.

İl Genel Meclisi’nin bir önceki birleşimine ait tutanak özetinin okunmasının ardından gündem dışı söz alan Meclis Üyesi Yusuf Kaya, İskilip Azmi Milli İlköğretim Okulu’nda bulunan voleybol sahasının, öğrencilerin sağlığı ve selameti için kauçuk benzeri yumuşak bir malzemeyle kaplanması yönünde adım atılmasını istedi.

Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya ise bu konuyla ilgili olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü’yle bilgi alışverişinde bulunduktan sonra daha somut hareket edilebileceğini söyledi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu bölümde ilk olarak Merkez’e bağlı Sarmaşa Köyü’nde bulunan, mülkiyeti hazineye ait 130 ada, 67-68 parsel nolu “ham toprak” vasıflı taşınmazlar ile Merkez Kazıklıkaya Köyü’nde bulunan mülkiyeti hazineye ait 59 parsel nolu “tarla” vasıflı taşınmaz üzerinde plan müellifince hazırlanan imar planları 3194 sayılı İmar Kanunu 8. maddesi gereğince görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edildi.

Ayrıca dünkü toplantıda Çorum Merkez ve ilçe köylerinde bulunan sulama göletlerinin göl alanlarında kalan parsellerin terkinin yapılması hususu görüşüldü. Konuyla ilgili dosya da incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi.

ÇAYHATAP’A İSTASYON İZNİ

Daha sonra ise İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen, Merkez İlçe Çayhatap Köyü, Kırkyüzü mevkii, 108 ada, 17, 21 ve 22 nolu taşınmazın Akaryakıt İstasyonu amacıyla “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına yönelik plan müellifince hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Açıklama Raporu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor hakkında, Komisyon Başkanı Ali Sami Odabaş bilgi sundu.

Ali Sami Odabaş, söz konusu plan teklifinin komisyonca uygun bulunduğunu belirtirken, Komisyon raporu İl Genel Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi’nin dünkü toplantısında son olarak Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen, “Gençlik Merkezleri” hakkında hazırlanan raporla ilgili olarak Komisyon Başkanı Mustafa Alagöz, Meclis üyelerini bilgilendirdi. Mustafa Alagöz, Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nin 8.000 üyesi bulunduğunu belirterek, ilçelerdeki gençlik merkezlerinin de oldukça faal olduğunu aktardı.

(Recep SERBES)

Son Güncelleme: 04.08.2017 01:39