Meclis üyelerine Şap hastalığı anlatıldı

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ömer Çatalpelit, şap hastalığı ile ilgili İl Genel Meclisi üyelerine bilgi verdi.

Meclis üyelerine Şap hastalığı anlatıldı

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ömer Çatalpelit, şap hastalığı ile ilgili İl Genel Meclisi üyelerine bilgi verdi.

05 Mart 2018 Pazartesi 22:36
Meclis üyelerine Şap hastalığı anlatıldı

Yapılan araştırmalara göre Çorum’a komşu, Çankırı, Yozgat, Amasya, Samsun ve Kırıkkale illerinde Şap Hastalığının yaygın olarak seyrettiği ve hayvan pazarlarının kapatıldığını, Çorum’daki hayvan pazarlarına bu nedenle çevre il ve ilçelerden yoğun bir şekilde hayvan hareketlerinin olduğunun gözlemlendiğini ifade etti. Hastalığın Çorum’a bulaşmasını ve yayılmasını önlemek üzere, Çorum Merkez ve ilçelerdeki, ruhsatlı ve ruhsatsız tüm hayvan pazarlarının 15.01.2018 tarihinden itibaren kapatılmasına, Çorum İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından karar verildiğini belirten Çatalpelit, Şap Hastalığının, evcil ve yabani bütün çift tırnaklı hayvanlarda görülen, ihbarı mecburi, duyarlı türler arasında, çok bulaşıcı bir hastalık olduğunu, hastalığın, hayvandan insana geçmediğini,

Hayvandan hayvana ise direkt temasla bulaştığı gibi, indirekt olarak; veziküllerin yırtılması, salya, idrar, gaita ve süt ile çevrenin kontamine olmasına bağlı olarak; bakıcılar, hayvan sahipleri, ziyaretçiler, celepler, hayvan pazarları, yemler, altlıklar, nakil araçları, kuşlar, fareler, persiste hayvanlar ve hava yolu ile de bulaşabildiğini anlattı.

Hastalığın ilk belirtileri olarak, 40-41 derece yüksek ateş ve durgunluk, ağızdan bol miktarda ip gibi uzayan salya ve bu hastalığa özgü, karakteristik ağız şapırdatması görüldüğünü anlatan Çatalpelit, hasta hayvanın burun ve ağız mukozasında, tırnak arası, cornea bölgesi ve memelerde veziküller şekillendiğini, sonraki safhalarda veziküllerin patlaması ile oluşan lezyonlar, sekonder etkenlerle apse ve nekrozlara dönüşebildiğini vurguladı.

Çatalpelit, “Hasta hayvanın etinin yenilmesi, sütünün içilmesinde esasen bir sakınca yoktur. Fakat virüsün yayılmasını önlemek için idari ve fenni tedbirler alındıktan sonra; sütün, süt işleme tesisine, hayvanın da mezbahaya çıkışına izin verilir.

Hastalıktan korunmak için ise işletme ve ahır girişlerinde antiseptikli havuzların olması, bakıcıların dışında işletmeye yabancı kişilerin girmemesi, bakıcıların özel elbise ve ayakkabı giymesi, yeni satın alınan hayvanların bir süre karantina altına alınması ve sonra sürüye dahil edilmesi gereklidir. Ayrıca her yıl (6 ayda bir sefer olmak üzere), 2 defa sistemik aşı uygulanmalıdır.

Şap hastalığının Çorum ve ülke ekonomisine, elbette zararı vardır. Bu hastalığa yakalanan hayvanlar, yem yemekte zorlanmaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, hasta hayvanın hem süt verimi hem de et verimi düşmektedir. Özellikle genç hayvanlarda hastalık ölüm oranı yüksek olduğundan, bu durumun hayvan varlığına olumsuz etkileri yansımaktadır. Ayrıca hayvan hastalığı atlatsa bile eski verim ve kondisyonuna gelmesi hayli zaman almaktadır” dedi. (Erkan BAYATLI)