Meclis üyeleri, İtalya’ya gidecek

İl Genel Meclisi, Ağustos ayının beşinci toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis üyeleri, İtalya’ya gidecek

İl Genel Meclisi, Ağustos ayının beşinci toplantısını gerçekleştirdi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:35
Meclis üyeleri, İtalya’ya gidecek

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda Halil İbrahim Kaya başkanlığında dün 11:00’de yapılan oturum, açılış yoklaması ile başladı.

İl Genel Meclisi’nin bir önceki birleşimine ait tutanak özetinin okunmasının ardından gündem dışı söz alan Meclis üyeleri 5 farklı sözlü önerge sundu.

İlk olarak Meclis Üyesi Ahmet Tuna’nın, “Ailenin Dinamik Nüfus Yapısının Korunması programı kapsamında hayata geçirilecek konular nelerdir?” başlıklı önergesi, Aile ve Engelliler Komisyonu’na havale edildi.

Ardından Arif Çamiçi, son yıllarda işletmelerde ara eleman sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek, “Ara eleman sıkıntısı çözümünde işletmelere ve genç istihdam yaratılacak nüfusa ne gibi teşvikler yapıldığı” konusunun araştırılmasını istedi. Söz konusu önerge ise Gençlik ve Spor Komisyonu’na havale edildi.

Daha sonra Üzeyir Esenkaya’nın, “ÇATAK projesi kapsamında çiftçilere ne gibi imkânlar sunulduğu” konusunda verdiği önerge Tarım Komisyonu’na, Yurdanur Özzehinli’nin ise üstün zekâlı çocukların eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezleri hakkındaki önergesi Eğitim Komisyonu’na havale edildi.

Son olarak tüm Meclis üyelerinin imzasıyla hazırlanan ve İtalya’ya “teknik gezi” yapılmasını içeren önerge oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı Kaya, 3 yıldır değişik ülkelere bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla “teknik gezi” düzenlediklerini hatırlatarak, bu tür gezilerin son derece yararlı geçtiğini söyledi.

Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu bölümde ilk olarak “Tarımda kullanılan gübre-ilaç ambalajlarının toplanması ve bertarafı” ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin ne tür çalışmalar yaptığına dair Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında Komisyon Başkanı Ömer Çatalpelit tarafından Meclis üyelerine bilgi sunuldu.

Daha sonra ise kürsüye gelen Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Genel Sekreteri Yasemin Çoban, aynı konu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Gündemin altıncı maddesinde Sungurlu ilçesi, Derekışla Köyü 231-271 parsel nolu taşınmazların Güneş enerjisinden Elektrik Üretmek amacıyla “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” olarak plânlanmasına yönelik plân müeelifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plânı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plânı ve Açıklama Raporu’nun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

İl Genel Meclisi’nin dünkü toplantısında son olarak, Temmuz ayında Aile ve Engelliler Komisyonu’na havale edilen “Çocukların sokakta çalışma ve çalıştırılma nedenleri nelerdir? Ailesi olmayan sokakta kalan çocuk var mıdır? Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar nelerdir?” konulu rapor hakkında Komisyon Başkanı Ünal Cevizci tarafından bilgi verildi.

Ünal Cevizci, sokakta yaşayan ve dilenen Suriyelilerin tespit edilmesi çalışmasında ilgili kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle yapılan uygulamada dilencilik ve sokakta yaşama faaliyetini gösteren 77 kişi hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını bildirdi.(Recep SERBES)

banner155