“Laik ve bilimsel eğitim anlayışı öğretim programından dışlandı”

Eğitim Sen Çorum Şubesi, 2-6 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılan19. Milli Eğitim Şurası’nı “eğitim sistemini Türk-İslam sentezi ve Yeni Osmanlıcılık düşüncesine göre biçimlendirme şurası” olarak değerlendirdi.

“Laik ve bilimsel eğitim anlayışı öğretim programından dışlandı”

Eğitim Sen Çorum Şubesi, 2-6 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılan19. Milli Eğitim Şurası’nı “eğitim sistemini Türk-İslam sentezi ve Yeni Osmanlıcılık düşüncesine göre biçimlendirme şurası” olarak değerlendirdi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 23:37
“Laik ve bilimsel eğitim anlayışı öğretim programından dışlandı”
Eğitim Sen Çorum Şubesi, 2-6 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılan19. Milli Eğitim Şurası’nı “eğitim sistemini Türk-İslam sentezi ve Yeni Osmanlıcılık düşüncesine göre biçimlendirme şurası” olarak değerlendirdi.
Eğitim politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın da üzerinde bir oluşum olan Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararların her ne kadar Milli Eğitim Bakanı tarafından sürekli "tavsiye niteliğinde" olduğu şeklinde ifade edilse de eğitim politikalarının oluşmasında belirleyici olduğunu belirten Eğitim Sen Yürütme Kurulu, bir önceki 18. Milli Eğitim Şurası kararlarına dayanılarak eğitimde 4+4+4 dayatmasının yasalaşmasının bunun en belirgin örneği olduğunu açıkladı.
19. Milli Eğitim Şurası açılış konuşmalarında hem Cumhurbaşkanı hem de Milli Eğitim Bakanı’nın eğitimin sorunlarından çok "milli" ve "manevi" değerlere özel vurgusu yapmasının Şura’nın bu yönde kararlar almasında belirleyici olduğunu kaydeden Eğitim Sen, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Din eğitiminin ilkokul 1. 2. ve 3. sınıflarda zorunlu olması, daha çok din temelli değerler eğitiminin okulöncesinden itibaren eğitimin bütün kademelerinde verilmesi yönündeki karar önerisi, Eğitim Sen`in laik bilimsel eğitime ve pedagojiye aykırı olduğu yönündeki eleştirilere rağmen kabul edilmiştir.
19. Milli Eğitim Şurası, Türkiye’de yıllardır eğitim politikalarını belirleyen zihniyetin ve onun siyasal-ideolojik hedeflerinin, eğitim sistemini bir bütün olarak ileriye doğru değil, geriye doğru işletmekte ısrar edeceğinin bir kez daha görülmesini sağlamıştır.
Eğitim sistemindeki mevcut merkezi, otoriter ve statükocu yapıyı daha da güçlendiren, eğitimin temel sorunlarına çözüm üretmek yerine yeni sorun alanları yaratacak olan Şura kararlarının onaylamak ve kabul etmek mümkün değildir.”
(ÇORUM HABER)
Son Güncelleme: 10.12.2014 23:38