Kuzey yerleşkesinin 178 ha’sının kamulaştırması tamamlandı

Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Hasan Baylavlı, kuzey yerleşke alanının 193 ha’a ulaştığını, taşınmazların ise 178 ha kısmının tahsis/ön izin ve kamulaştırma süreçlerinin tamamlandığını ifade etti.

Kuzey yerleşkesinin 178 ha’sının kamulaştırması tamamlandı

Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Hasan Baylavlı, kuzey yerleşke alanının 193 ha’a ulaştığını, taşınmazların ise 178 ha kısmının tahsis/ön izin ve kamulaştırma süreçlerinin tamamlandığını ifade etti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 03:31
Kuzey yerleşkesinin 178 ha’sının kamulaştırması tamamlandı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan Baylavlı, Kuzey Yerleşke Master Plan çalışmalarının tamamlandığını, revizyon imar planının da Çorum belediyesi tarafından onaylandığını kaydetti. Baylavlı, imar alanı içerisindeki taşınmazların tevhid işleminin de devam ettiğini kaydetti.

Haziran alı sonu itibariyle kuzey Kampus 1. Etap yapımının %45,48 fiziki gerçekleşmesinin sağlandığını anlatan Hasan Baylavlı, 1. Etap inşaat içerisinde ihale edilen 1,2 MW Trijenerasyon Sistemi’nin de (Elektrik+ısıtma+soğutma) geçici kabul çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. 8600 m2 kapalı alana sahip spor salonunun da geçici kabul çalışmalarının devam ettiğini belirten Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Hasan Baylavlı, 8490 m2 kapalı alana sahip merkez yemekhanenin de ağustos ayı içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı içerisinde ihale edilen, 18.150 m² kapalı alana sahip İlahiyat Fakültesi ve 20.200 m² kapalı alana sahip İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nin de 2018 Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Baylavlı, güney yerleşkesi hakkında da bilgiler verdi.

Güney Yerleşke İmar alanının 461.500 m² olduğunu, yerleşkede yer alan taşınmazların 7.050 m²’sinin üniversite mülkiyetinde olduğunu; 155.521 m²’lik kısmının Defterdarlık-Milli Emlak Müdürlüğü tarafından üniversiteye tahsis edildiğini, orman nitelikli 257.346,34 m² taşınmaz için de Orman Genel Müdürlüğü’nden ön izin alındığını belirten Baylavlı, Güney Yerleşke Master Plan ihalesi’nin 20.01.2017 tarihinde yapıldığını ve proje sürecinin devam ettiğini kaydetti.

(Erkan BAYATLI)