“Konut sektöründe düzenleme yapılmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, satılmayan konut stoğunun artmaya devam ettiğini ve hükümetin iki haftada bir düzenleme yapma ihtiyacı duyduğunu anlattı.

“Konut sektöründe düzenleme yapılmalı”

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, satılmayan konut stoğunun artmaya devam ettiğini ve hükümetin iki haftada bir düzenleme yapma ihtiyacı duyduğunu anlattı.

02 Mart 2017 Perşembe 19:57
“Konut sektöründe düzenleme yapılmalı”

Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan konut sektörünün kırılgan hale geldiğini belirten Ertuğrul Onan, TÜİK verilerine göre, 2016 yılında  belediyelerin 986 bin konut için yapı ruhsatı verdiğini, yapı kullanma izin belgesi verilen konut sayısının ise 750 bin düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.

Açıklamasında konut stoku hızının yavaşlamakla birlikte artış eğiliminin devam ettiğini belirten MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan,  yeni yapı inşaat ruhsatlarının 2016 yılında yüzde 10,6 oranında  artmaya devam ettiğini, bu durumun gelecekte arz fazlasının devam edeceğine işaret ettiğini vurguladı.

Konut stokunun büyümesinin, sektörde var olan problemlerin  daha da  derinleşmesi anlamına geldiğini anlatan Onan, konut üreticilerinin, 15 Temmuz darbe girişimi, olağanüstü hal, iç politikadaki belirsizlik, dış ilişkilerdeki gerilim ve Türk Lirası'ndaki aşırı değer kaybı nedeniyle giderek daha çok desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Buna ilave olarak, azalan arsa stoku ve artan maliyetler yüzünden yeni proje geliştirmekte zorlanan müteahhitlerin, vatandaşların bekle – gör havasına girerek alım kararını ertelemesi nedeniyle  düşen talebin sektörü sıkıntıya soktuğunu dile getiren Onan şunları ifade etti: “2013-2016 dönemi incelendiğinde; 9.3 milyon konut yapı ruhsatı almış, aynı dönemde yapı kullanım izni sayısı da 6.5 milyon olarak gerçekleşmiştir. 13 yılda tamamlanamayan konut sayısı 2.8 milyondur. Özellikle son yıllarda tamamlanamayan, diğer bir ifade ile yapı ruhsatı almış, ancak kullanım izni alamamış  konut sayısı da giderek artmaktadır.

Son kabul edilen torba düzenleme ile  yurtdışında yerleşik Türk vatandaşların  ve yabancıların ilk satın almalarında KDV muafiyeti getirilmiştir.

Sektöre destek için önceleri,  uzun süre aralıklarıyla yapılan düzenlemeler, şimdilerde iki ayda bir, hatta iki haftada bir yapılır hale gelmiştir. Sektörle ilgili uzun vadeli yapısal önlemlerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması gerektiği kanaatini taşımaktayız.” (Haber Merkezi)