“Kontrolsüz hayvan hareketlerine geçit yok”

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Hayvan Pazarı ve yol güzergâhlarında kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa yapılan hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin kontrolüne yönelik denetimlerin artarak devam edileceğini bildirdi.

“Kontrolsüz hayvan hareketlerine geçit yok”

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Hayvan Pazarı ve yol güzergâhlarında kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa yapılan hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin kontrolüne yönelik denetimlerin artarak devam edileceğini bildirdi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 23:33
“Kontrolsüz hayvan hareketlerine geçit yok”

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması için hayvan hareketlerinin kontrolü büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “İlimizdeki hayvan pazarlarında salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek amacıyla denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde önceliğimiz Çorum üreticisinin korunmasıdır” dedi.

Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hayvan hareketlerinin belli kurallar içerisinde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Sarı, “Bir işletmede bir hayvanda görülen bulaşıcı bir hastalık, çok kısa bir süre içerisinde işletmedeki tüm hayvanları, sonrasında tüm köyü, oradan da il geneline yayılabilmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleri ile de bu hastalık diğer illerdeki hayvanlara bulaşmaktadır.

Bakanlığımız mevzuatları gereği hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulması zorunludur.

İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunludur.

Hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıklarının İller arasında yayılma riski nedeni ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların il dışına sevkine izin verilecektir. Ömründe İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlara ilk aşılamayı takip eden 21-30 gün sonra rapel aşılama yapılacak, rapel aşılamayı takip eden 7 gün sonra il dışına sevkine izin verilecektir.

Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimler ile Jandarma, Emniyet, Belediye Zabıtası tarafından özellikle hayvan pazarlarının açık olduğu günlerde koordineli bir şekilde yol kontrolleri yapılacaktır.

Yol kontrollerinde belgesiz veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi, kulak küpesi olmayan hayvanları naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 831 TL, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 128 TL, nakil vasıtası sahiplerine ise 2.781 TL idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)