“Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 300’den fazla dosya inceledi”

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Klinik araştırmalar etik kurulunun, insanlar üzerinde yapılacak her türlü, klinik çalışmaları etik yönden (ahlaki ve bilimsel açıdan) değerlendirip, uygulanıp uygulanamayacağı, uygulandığında kişi üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağı, tedavisini veya hastalığın seyrini etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirerek; bu çalışmanın insanlar üzerinde yapılıp yapılamayacağı hakkında son kararı veren kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliklerle belirlenen tamamen bağımsız kurullar olduğu belirtilerek kurulun, insan üzerinde yapılacak her türlü klinik araştırma, yöntem, anket, geriye dönük verilerden yapılacak çalışmalar, ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili çalışmaları kontrol ederek çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllülerin korunmasını amaçladı ifade edildi.

“Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 300’den fazla dosya inceledi”

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Klinik araştırmalar etik kurulunun, insanlar üzerinde yapılacak her türlü, klinik çalışmaları etik yönden (ahlaki ve bilimsel açıdan) değerlendirip, uygulanıp uygulanamayacağı, uygulandığında kişi üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağı, tedavisini veya hastalığın seyrini etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirerek; bu çalışmanın insanlar üzerinde yapılıp yapılamayacağı hakkında son kararı veren kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliklerle belirlenen tamamen bağımsız kurullar olduğu belirtilerek kurulun, insan üzerinde yapılacak her türlü klinik araştırma, yöntem, anket, geriye dönük verilerden yapılacak çalışmalar, ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili çalışmaları kontrol ederek çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllülerin korunmasını amaçladı ifade edildi.

26 Mayıs 2019 Pazar 19:08
“Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 300’den fazla dosya inceledi”

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Ağustos 2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda kurularak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 12 Aralık 2015 tarih ve 2022842 sayılı yazısı ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığının ifade edildiği açıklamada, gerek Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki akademisyenler, gerekse Tokat, Amasya gibi çevre illerdeki akademisyenlerin klinik çalışma başvurularının değerlendiren Etik Kurulun alışmaya başladığı 2016 yılında beri 300’ ün üzerinde bilimsel çalışma dosyasını değerlendirdiği kaydedildi.

Parlak akademik geçmişleri olan öğretim üyelerinin haricinde, avukat, sivil üye, halk sağlığı uzmanı, farmakolog ve medikal mühendis dahil 15 üyesi bulunan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun 15 günde bir toplanarak, Helsinki Bildirgesi’ne uygun şekilde hareket ederek ve İyi Klinik Uygulamaları’na ilişkin ulusal ve uluslararası standartları takip ederek, sunulan çalışmaları etik ve bilimsel yönden zamanında, kapsamlı ve bağımsız olarak incelediğinin belirtildiği açıklamada kurulun, bilimsel çalışmaların yapılabilirliğini ve kalitesini denetlediği anlatıldı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlık hizmet sunumu dışında ürettiği bilimsel araştırmalar ile son yıllarda ülkedeki saygın üniversiteler arasında hızla yerini aldığının anlatıldığı açıklamada şöyle denildi: “Bilimselliğin hem giriş kapısı, hem de süzgeci olan etik kurulların üniversitelerin bilimsellik düzeyine katkısı yadsınamaz. Özerk yapısı ve aldığı bağımsız kararlarla; “Etik Kurul” gönüllü haklarını, güvenliğini, onurunu ve mahremiyetini korumak amacıyla ilgili düzenleyici kurum/kurumlara, mevzuata ve toplum gerekliliklerine uygun olarak hareket etme sorumluluğunu da taşır.

Bilim yuvası olan Tıp Fakültelerimizde, şifalı elleriyle gönüllerimize ve hayatlarımıza dokunan hekimlerimizin, akademisyenlerimizin 20 Mayıs Klinik Araştırmalar Gününü kutlarız” (Haber Merkezi)