“KİT’lerde yaşanan yıllık izin mağduriyeti giderildi”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, KİT’lerde yaşanan yıllık izin mağduriyetinin giderildiğini açıkladı.

“KİT’lerde yaşanan yıllık izin mağduriyeti giderildi”

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, KİT’lerde yaşanan yıllık izin mağduriyetinin giderildiğini açıkladı.

24 Şubat 2017 Cuma 22:57
“KİT’lerde yaşanan yıllık izin mağduriyeti giderildi”

“KİT’lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri” konusunun TBMM'de kabul edildiğini kaydeden Saatcı, “Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilebilecek. Memur-Sen Konfederasyonu’nun Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında defaten gündeme getirdiği, farklı platformlar aracılığıyla fiili ve fikri takibini gerçekleştirdiği “KİT’lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri” konusu AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı’na taşınmıştı. 
TBMM Genel Kurulunda, görüşülen “KİT’lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devri” konusu ısrarlı takibimiz sonucunda kabul edildi. Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilebilecek. TBMM’de kabul edilerek kazanıma dönüşen “Yıllık izinlerinin ertesi yıla devri” konusunda Çerçeve Madde 24’de şu ifadelere yer verildi:“399 sayılı KHK’ye tabi personelin yıllık izinlerini, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanabilmelerini; bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin haklarının düşmesini temin eden yeni bir düzenleme, Teklife Çerçeve 24 üncü madde olarak eklenmek suretiyle kabul edilmiştir” dedi.

(Haber Merkezi)