Kenevir ekimi için başvurular 1 Nisan’a kadar devam edecek

Çorum Tarım ve Orman il Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerin, 1 Nisan tarihine kadar yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Kenevir ekimi için başvurular 1 Nisan’a kadar devam edecek

Çorum Tarım ve Orman il Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerin, 1 Nisan tarihine kadar yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine başvurmaları gerektiği ifade edildi.

22 Ocak 2019 Salı 19:57
Kenevir ekimi için başvurular 1 Nisan’a kadar devam edecek

Kenevir yetiştiriciliği yapan çiftçilerin, kamu görevlilerinin yetiştiricilik alanında yapacağı kontrollere yardımcı olmakla, hasat sonrasında esrar elde edilmesini önlemek için kenevirin yan dal, yaprak ve çiçek gibi artıklarını derhal imha etmekle yükümlü kılındığının belirtildiği açıklamada, hangi amaca yönelik olursa olsun izinsiz yetiştirilen kenevirlerin imha edileceği ve konunun adli mercilere intikal ettirileceği belirtildi.

KENEVİR ÜRETİMİ HANGİ İLLERDE YASALAŞTI?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından öncelikle 1990 yılında çıkarılan kanun ve Ekim 2016’da güncellenen yönetmeliğe göre Türkiye’nin 19 ilinde izin alınması şartıyla kenevir üretimine izin verildiğinin belirtildiği açıklamada, kararın Resmi Gazete’de de yayınlandığı, bu illerde izin verilen ölçüde üretimin yapılmasına izin verileceği dile getirildi.

Aralarında Çorum’un da bulunduğu illerde izin almak şartıyla kenevir üretilebilecekken kenevir üretimi için başvuruda, çiftçinin daha önce izinsiz ekim, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine ilişkin taahhütname verilmesi gerekiyor.

Yönetmeliğe göre yetiştiricilik izni; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik başvurularda en fazla bir üretim dönemi, bilimsel araştırmalar için yapılan başvurularda proje uygulama süresi dikkate alınarak en fazla üç yıl geçerli olacak.

Ayrıca, Bakanlığın il veya ilçe müdürlükleri teknik personelince izin verilen yerler kenevirin ekiminden hasada kadar en az ayda bir defa kontrol edilecek.

OTOMOTİV KAPORTALARI BİLE KENEVİRDEN YAPILACAK

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü Başkanı Erdem Ulaş, "Mucize Bitki Kenevir" kitabında kenevirden 50.000 çeşit endüstriyel ürün yapılabileceğini, Amerika’nın istihsal alanlarını yüzde 350 arttırdığını, 38 eyalette 2018 aralık ayı sonunda yasallaştırdığını, Kanada’nın da kenevirden 71 milyar dolar gelir beklediğini belirtti. Çin ve Fransa’nın her yıl misli ile üretim alanlarını arttırdığını, Almanya’nın tıbbi kenevir üzerine ciddi çalışmaları olduğunu ve AB fonları ile Romanya’da 200 bin dekar, Bulgaristan’da 60 bin dekar, Yunanistan’da 30 bin dekar ekim yapıldığını, söyleyen Ulaş, Almanya’nın üç yıl içinde otomotiv kaportalarını kenevirden yapacağını, savunma sanayiden, polimer ve bio-bozunur polimer üretimine, plastiğin her alanında kenevirin bir mucize çare olduğunu vurguladı.

1000 SENE DAYANIKLI

Öte yandan kağıt fiyatlarının dövize bağlı olarak artması nedeniyle gazetelerin yanı sıra kitap ve dergilerin de yeni çözüm arayışına girdiğinin belirtildiği açıklamada, kenevirden üretilen kağıdın 10 kere geri dönüştürüldüğünü ve 1000 sene dayanıklı olduğunu söyleyen Erdem Ulaş, gelecek iki yıl içerisinde yerli kağıda kavuşulabileceğini ve üretim maliyetinin yüzde 55 daha ucuza olacağını açıkladı.

KENEVİRİN FAYDALARI

Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretiyor.Bir dönüm kenevirden, dört dönüm ağaca eş kâğıt çıkıyor. Bir ağaç 20-50 yılda yetişir, kenevirse dört-beş ayda beş metre yüksekliğe ve olgunluğa erişir. Kenevir 8 kez kâğıda dönüştürülebilir, ağaç 3 kere. Dönüşümlü ziraatta uygun yaz bitkisidir, dünyanın her yerinde kolaylıkla yetişir. Çok az suya ihtiyaç duyar. Kendisini böceklerden korumak için tarım ilacına ihtiyacı yoktur, dayanıklıdır. Yani kenevirle yapılan tekstil ürünleri yaygınlaşsa tarım ilacı sektörüne de gerek kalmaz. Tüm petrokimya ürünleri yenilenebilir olarak kenevirden daha ucuza üretilebilir.

KENEVİRİN KULLANILDIĞI BAŞLICA SEKTÖRLER

İlaç yapımı, Kâğıt yapımı, Yakıt yapımı (bio yakıt), Kumaş yapımı, Otomotiv sektörü, Petrol ve petrokimyanın kullanıldığı her alanda alternatif, Kozmetik ve sabun yapımı, Kenevirin medikal ve çevresel kullanımı, AİDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini, ayrıca ağrıyı azaltmada kullanılıyor. Glokom, artrit, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Bataklık kurutmada çok etkilidir.

Radyasyon temizleyici. Olağanüstü miktarda oksijen üretiyor.(Haber Merkezi)