“Kayıtlı istihdamda farkındalık sağlanacak”

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı kapsamında yürütülen İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Menekşe Şahin, bulunduğu bölgede, sosyal-ekonomik ve kültürel her türlü soruna duyarlı olan, ve bu sorunların çözümünde katkı sağlayacak tüm paydaşlar ile işbirliğine büyük önem veren Hitit Üniversitesi’nin ÇTSO ve ÇOSB ortaklığında yürüttüğü proje ile “İnsana Yakışır İş” odaklı çalışma hayatına vurgu yaparak, bölgede daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

“Kayıtlı istihdamda farkındalık sağlanacak”

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı kapsamında yürütülen İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Menekşe Şahin, bulunduğu bölgede, sosyal-ekonomik ve kültürel her türlü soruna duyarlı olan, ve bu sorunların çözümünde katkı sağlayacak tüm paydaşlar ile işbirliğine büyük önem veren Hitit Üniversitesi’nin ÇTSO ve ÇOSB ortaklığında yürüttüğü proje ile “İnsana Yakışır İş” odaklı çalışma hayatına vurgu yaparak, bölgede daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

21 Şubat 2017 Salı 23:14
“Kayıtlı istihdamda farkındalık sağlanacak”

Kayıtlı istihdam önündeki engellerin ve çözüm önerilerinin bilimsel araştırma teknikleri ile tespit edilerek kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik politika ve uygulamalara hizmet sunmak istediklerini anlatan Yrd. Doç.Dr. Menekşe Şahin, bölgede tüm toplumu kapsayacak şekilde farkındalık sağlayarak sosyal güvenlik kültürü oluşturmak amacıyla Proje Web Portalı, Sosyal Medya Portalı, Tanıtım/Bilinçlendirme Materyalleri, Görsel ve Tematik Bilinçlendirme Materyalleri, Özendirme Malzemeleri olmak üzere yaklaşık 8 bin görsel materyalle farkındalık etkinlikleri sürdürdüklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kayıtlı istihdam teşvik gönüllüsü eğitimi düzenlendiğini anlatan Şahin, 20 kişi ile hedeflenen eğitime 63 kişinin katılarak sosyal güvenlik eğitimi aldığını belirtti.

(Erkan BAYATLI)