Kamuya borcu olan esnafa yeni fırsat

Çorumlu esnaf ve sanatkârların beklediği, 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun, 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuya borcu olan esnafa yeni fırsat

Çorumlu esnaf ve sanatkârların beklediği, 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun, 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 23:30
Kamuya borcu olan esnafa yeni fırsat

Çorum’da kamuya olan borçlarını ödemekte zorlanan esnaf ve sanatkârların bekledikleri kanunun Resmi Gazetede yayımladığını bildiren Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Yalçın Kılıç, "İşleri bozulan ve kamuya olan borçlarını ödeme zorluğu çeken esnaf ve sanatkârlarımızın söz konusu borçlarını yeniden yapılandırmasına imkân sağlayan 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair torba kanun 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” dedi.

Yapılandırma ile birlikte esnaf ve sanatkârların kamuya olan borç yükünün azalacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini ifade eden Başkan Kılıç, yapılandırma kapsamına giren maddeler konusunda şunları söyledi:

“Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında, esnaf ve sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Özel İdareleri ve Belediyeleri kapsamaktadır.

Alacak türü açısından; vergi ve harçlar ile vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları, trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizler ve gecikme zamları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim borçları, belediyelere ve büyükşehir belediyelere olan su, atık, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve faizleridir.

Süre açısından; 31 Mart 2017 tarihinden önce verilmesi gereken beyannameler, 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, gecikme zamları, 31 Mart 2017 tarihinden önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları, 6736 sayılı kanuna başvuruda bulunanlar, bu kanundan faydalanamayacaklardır. 6736 sayılı kanuna başvurmuş olanlar, yapılandırılan borçlarının ilk iki taksitini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri için süre tanınmış idi. Bu yapılandırmayı bozduranlar da bu kanundan faydalanamayacaklardır.

Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamakta olup, gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme cezaları ile vergi cezalarının tamamı silinecektir. İki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilinecektir.

Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödemesi halinde, hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

Kanundan yararlana bilinmesi için 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili kuruma müracaat edilmesi ve ilk ödemesini 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

İlk iki taksitinin tamamen ödenmesi şartıyla, bir takvim yılında en fazla iki taksitin ödenmemesi mümkün olacak, ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.

5362 sayılı esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu kanunu kapsamında üyesi olunan, esnaf ve sanatkârların odasına ödenmesi gereken oda aidatları, odaların üyesi oldukları birlik ve federasyonlara olan katılım ve eğitim payı borçlarının ödenmemiş birinci taksitini, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami altı eşit taksitle ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanacak olan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir."

Yalçın Kılıç ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi gereken 2017 yılı Mart ayı ve öncesine ait, işsizlik sigorta primleri, sigorta primleri, sosyal güvenlik destekleme primleri, isteğe bağlı sigorta primleri de yeniden yapılandırıldığını, yapılandırmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

banner155