“Kamu yararına verilen kararlar suistimal edilemez”

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, oda tarafından “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına” ilişkin tüzüğe yönelik açılan davanın iptali istendiğini bildirdi.

“Kamu yararına verilen kararlar suistimal edilemez”

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, oda tarafından “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına” ilişkin tüzüğe yönelik açılan davanın iptali istendiğini bildirdi.

19 Ağustos 2014 Salı 21:57
“Kamu yararına verilen kararlar suistimal edilemez”
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, oda tarafından “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına” ilişkin tüzüğe yönelik açılan davanın iptali istendiğini bildirdi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Necati Gül şu bilgileri verdi: ”Danıştay 8. Dairesi; odamız tarafından Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına ilişkin Tüzüğe yönelik açılan davada, Tüzüğün dayanağını oluşturan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun, "Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı" başlıklı 13. Maddesinin (d) bendindeki; "Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar" düzenlemesinin ve "Tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması" başlıklı 14. Maddesinin (b) bendindeki; "Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış faaliyetler" düzenlemesinin, Anayasa`nın "Toprak mülkiyeti" başlıklı 44. maddesine ve "Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması" başlıklı 45. Maddesine aykırı olduğu sonucuna vararak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne (AYM) başvurulmasına karar verdi.”
(ÇORUM HABER)

Son Güncelleme: 20.08.2014 20:20