“Kadınlara eşit temsil sağlanmalıdır”

Eğitim İş Çorum Şube Sekreteri Özler Arın Bekâr, kadına siyasette ve yönetim kademelerinde eşit temsiller sağlanması gerektiğini söyledi.

“Kadınlara eşit temsil sağlanmalıdır”

Eğitim İş Çorum Şube Sekreteri Özler Arın Bekâr, kadına siyasette ve yönetim kademelerinde eşit temsiller sağlanması gerektiğini söyledi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 22:50
“Kadınlara eşit temsil sağlanmalıdır”

Arın Bekâr, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet ile toplumsal yaşamın her alanında eşitliği amaçlayan köklü değişikliklerin gerçekleştirildiğini, lâiklik ilkesi yaşama geçirilerek demokratikleşme sürecine hız kazandırıldığını ifade eden Bekar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Büyük Önderimiz Atatürk, ulusun güçlü kılınması için, kadınının toplumsal konumunun yükseltilmesi gerektiğine inanmıştır.

Kadın hakları konusunda temel belge olan Medenî Yasa'nın 1926 yılında kabul edilmesi ile çağdaş toplum düzenine geçilmiş, uzun yıllar boyunca görmezden gelinen kadınlarımız, ekonomik, siyasal ve sosyal haklara kavuşturulmuş, yaşamın çeşitli alanlarında karşılaşılan eşitsizlik ve ayrımcılığın kaldırılması için önemli bir adım atılmıştır.

5 Aralık 1934 yılında ise, birçok Batılı ülkeden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmış, kadınların etkin yurttaşlar olarak ülke yönetiminde söz sahibi olmaları olanaklı kılmıştır.

Kadınlara dönemin koşullarına göre çağdaş ve ileri boyutta önemli haklar sağlanmış olması, Cumhuriyet'in en büyük başarılarındandır.

Bugün ise AKP iktidarının kadını yok sayan, kadını eve hapsetmeye çalışan gerici politikaları kadının özgürleşmesi önünde en büyük engeller olarak durmaktadır. Kadınların siyasetteki yeri de istenilen düzeyde değildir. Evin mutfağı gibi siyasi partilerin mutfakları da kadın için sonuna kadar açıktır. Ancak, karar alma mekanizmalarında kadınlara hala yer yok. Atatürk’ün 84 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşturduğu kadınlar, TBMM’de %17,45 oranında temsil ediliyorlar, yani 600 milletvekilinin yalnızca 104’ü kadın. Yerel yönetimlerdeki temsil oranı ise yok denecek kadar az.

Kadınlar, ülkenin geleceğinin belirlenmesinde ve gelişme yolunda atılacak tüm adımlarda görev almalı ve ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalıdırlar.

Kadınların siyaset ve yönetim kademelerindeki temsil oranlarının yükselmesi ve siyasal yaşamdaki etkinliklerinin artmasının, ülkemize güç kazandıracağı kuşkusuzdur.

Eğitim-İş olarak Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 84. yıldönümünü kutluyor, kadınlara bu aydınlık yolu açan, kadın haklarının en büyük savunucusu Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.” (Haber Merkezi)

banner155