“Kadınlar, Cumhuriyet’le birlikte toplumsal hayatta görünür oldu”

Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu, Türk Kadınına Seçme ve Seçimle Hakkı’nın verilişinin 85’inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapıldı.

“Kadınlar, Cumhuriyet’le birlikte toplumsal hayatta görünür oldu”

Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu, Türk Kadınına Seçme ve Seçimle Hakkı’nın verilişinin 85’inci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapıldı.

06 Aralık 2019 Cuma 00:00
“Kadınlar, Cumhuriyet’le birlikte toplumsal hayatta görünür oldu”

Yapılan açıklamada, ,Cumhuriyet’in ilanı ile kadınların çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde ettiğini belirtilerek, ,bunun sonucunda da toplumsal alanda göründükleri ve çalışma hayatına katılabildikleri dile getirildi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin kutlandığı bugünde kadının en temel insan hakkı olan yaşam hakkının elinden alındığı bir sürecin yaşandığına dikkat çekilen açıklamanın devamında şunları dile getirildi:

“Karar alma mekanizmalarında kadının eşit temsille yer alması gerektiğini savunan ve mücadele eden kadınlar olarak bizler bugün kadınların kendi hayatlarıyla ilgili karar aldıklarında bunu canlarıyla ödediklerini görmenin büyük ıstırabı ve öfkesi içerisindeyiz.

Cumhuriyetle birlikte kadının erkekle eşit bir yurttaş olması yönünde önemli adımlar atılmış ve bu yön de yasal düzenlemeler yapılmışsa da; bugün hala kadınlarımız “eşit yurttaş” olamadıkları açıktır. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında yeterince yer almamaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması devletin sorumluluğundadır. Kadının özgür ve eşit bir birey olduğunun kabul edilmesi Kadının İnsan Haklarının İhlalini ortadan kaldıracaktır.

Kız çocuklarının kesintisiz laik eğitim alması, kadın istihdamını arttıracak politikalar üretilmesi, erken yaşta evlenmelerle etkin mücadele edilmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın önüne geçilmesi gibi kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik adımlar hızla atılmalıdır.” (Haber Merkezi)