“Kadın şiddet ve emek sömürüsünün en büyük mağduru”

Memur-Sen Çorum Kadın Komisyonu tarafından Dünya Kadınlar Günü kapsamında Yuva Viol Fabrikası mevkiinde bulunan alanda fidan dikimi yapıldı.

“Kadın şiddet ve emek sömürüsünün en büyük mağduru”

Memur-Sen Çorum Kadın Komisyonu tarafından Dünya Kadınlar Günü kapsamında Yuva Viol Fabrikası mevkiinde bulunan alanda fidan dikimi yapıldı.

09 Mart 2018 Cuma 22:15
“Kadın şiddet ve emek sömürüsünün en büyük mağduru”

Programa, Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Memur-Sen Çorum Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Çalmaz ve sendika üyeleri katıldı.

Fidan dikiminin ardından Memur Sen üyeleri Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi’nde bulunan kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Tüm zorluklarını yaşayan kadınların sıkıntılarını yürekten paylaştıklarını belirten Ayşe Çalmaz, kadının ailede, toplumda, çalışma hayatında, sevgi, şefkat, merhametiyle, hayatı üretip sırtladığını ve aydınlık yarınların teminatı olduğunu dile getirdi.

Kadınların, savaşın, cinsiyet ayrımcılığının, şiddetin ve emek sömürüsünün en büyük mağdurları olduğunu anlatan Çalmaz, “Ülkemizde ve İslam coğrafyasında da kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın örnekleri yaşanmaktadır. İnanç ve medeniyet dünyamız içinde eşsiz bir değere sahip olan kadınlarımızın vakar ve izzetini koruyan bir toplum olmak, irfan nesillerini yetiştirecek kadınlarımızın hak ve hukukuna sahip çıkmak, insanlığın huzur, barış ve adalet dolu geleceği için öncelikli sorumluluktur. İnsanlığı savaş ve kan girdabından kurtaracak değerleri dünyaya hakim kılmak için bir ana, bir eş, bir evlat, hayata emeğini ve bütün varlığını adayan bir insan olarak kadınlarımızın saygınlığını, sadece bir gün değil hayatın her günü korumalı ve gözetmeliyiz” şeklinde konuştu.

Kadının ahlak ve irfan medeniyetinin bel kemiği olduğunu vurgulayan Çalmaz, “Kadın ailenin mihenk taşıdır. Kadın hayatın bereketi ve hakikatidir.

Ülkemizde de kadına yönelik şiddet önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet sadece kadını ve erkeği değil toplumun bütününü etkileyen sosyal bir problemdir. Şiddetin önlenmesi için toplumun her kademesinde bireysel ya da kurumsal bazda tüm taraflara önemli sorumluluklar düşmektedir. Hükümet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler başta olmak üzere ilgili ve sorumlular bu konuyu çok boyutlu ve çözüme yönelik olarak gündemlerinde tutmaya devam etmelidirler. Son yıllarda şiddete uğrayan kadına yönelik alınan tedbirler ve yasal düzenlemeler umudumuzu artırmakla birlikte, şiddet uygulayana yönelik rehabilite hizmetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Kapitalist sistemin değer tanımaz, daha fazla kazanç elde etmek için her şeyi mubah gören anlayış ve hırsı ne yazık ki kadın üzerinden aileyi ve toplumu yozlaştırmakta ve itibarsızlaştırmaktadır.

Kadınlar tüketim kültürünün as elemanları olarak vakitlerinin çoğunu hızlı kentleşmenin modern hapishaneleri olan alışveriş merkezlerinde ya da kaffelerde geçirmektedir. "Bir lokma, bir hırka." kanaatkârlığı yerini mutluluğu satın almaya endeksleyen bencil bir anlayışa dönüşmüştür. Kadınlarımızın iş gücüne katılımı ve üretime katkısının erkeklere oranla çok geride olmasında ataerkil toplum baskısı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatından uzak tutulmalarının yanında değişen tüketim anlayışının da etkisi büyüktür. Biz kadınlar, kadın sömürüsünün en yoğun yaşandığı alanlardan biri olarak medyayı görüyoruz. Özellikle yazılı ve görsel medyada kadın bedeninin ucuz reklam malzemesi olarak kullanılmasına, tüketim kültürünün kadın üzerinden körüklenmesine karşıyız. Medyanın kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadınlarla ilgili haberleri verirken merkezinde insan hayatı ve onurunu barındıran bir bilinçle hareket etmesini, istismar ve sömürüden uzak bir dil kullanmasını istiyoruz. Memur-Sen Çorum Kadın kolları Komisyonu olarak; kadınlarımıza savaşın, göçün, emek sömürüsünün, şiddetin mağduru olmadığı bir gelecek diliyoruz ve bu duygu ve düşüncelerle başta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz” dedi. (Haber Merkezi)