12 Şubat 2014 Çarşamba 22:04
İyi tarım uygulamaları desteklenecek
Açıklamada; “İyi Tarım Uygulamaları Destekleme (İTUD) ödemesi; Meyve ve sebze üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan ÇKS’de 2013 üretim sezonunda kayıtlı; Örtü altı üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan ve örtü altı bilgi sistemine (ÖKS) kayıt edilmiş, İTUD için müracaatını yapmış çiftçilere yapılacaktır” denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“İyi Tarım Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2013/4463 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 08/04/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına ilişkin “İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2013/22 No’lu Tebliğ”de 25/05/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ ile İyi Tarım Uygulamaları destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşlar ile İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme (İTUD) ödemesi; Meyve ve sebze üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan ÇKS’de 2013 üretim sezonunda kayıtlı; Örtü altı üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan ve örtü altı bilgi sistemine (ÖKS) kayıt edilmiş, İTUD için müracaatını yapmış çiftçilere yapılacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme (İTUD) ödemesi başvuruları çiftçiler tarafından 03/02/2014 tarihinden 17/03/2014 günü mesai saati bitimine kadar Ek-4’e uygun İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 2013 yılı içinde yayımlanan ve yıl sonuna kadar geçerliliği olan yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifikası ile birlikte meyve sebze üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçiler Tebliğ’in Ek-5 ve Örtü altı için İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerde Tebliğ’in Ek-6 da belirtilen sertifika ekini ibraz etmek zorundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen İTU sertifikalarının geçerlilik süresi, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren en fazla 12 aydır ancak 2013 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2013 yılında da devam eden sertifikalara sahip çiftçiler bu destekten yararlanamayacaklardır.”
(Taner ŞİMŞEK)
Son Güncelleme: 12.02.2014 22:05