İşyerlerine bireysel emeklilik uyarısı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işyerinde çalışan sayısına göre kademeli olarak yürürlüğe girdiğini, 6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirildiğini ve buna ilişkin çıkarılan yönetmeliğe göre, Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulduğunu hatırattı.

İşyerlerine bireysel emeklilik uyarısı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işyerinde çalışan sayısına göre kademeli olarak yürürlüğe girdiğini, 6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirildiğini ve buna ilişkin çıkarılan yönetmeliğe göre, Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulduğunu hatırattı.

07 Aralık 2018 Cuma 21:04
İşyerlerine bireysel emeklilik uyarısı

Söz konusu kanun ve çıkarılan yeni yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine işçi sayısına göre kademeli olarak dâhil edilmelerinin zorunlu olduğunu söyleyen Doğan, yaptığı açıklamada; şu anda 5 ila 9 işçinin çalışmakta olduğu işyerinde, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların, 01.01.2019 tarihinden itibaren, zorunlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemine girmesi gerektiğini ifade etti.

Birden fazla işyeri olan İşverenin çalışan sayısının belirlenmesinde, bütün işyerlerinde çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacağının kaydedildiği açıklamada İşyerlerinin başka illerde olmasının bu durumu değiştirmeyeceği, ifade edildi.

Kapsama giren işverenlerin, bir emeklilik şirketiyle anlaşıp 45 yaşın altındaki tüm çalışanlarını bir emeklilik planına dahil etmekle yükümlü olduğunu anlatan Ali Can Doğan, “İişçiler, işverenleri tarafından emeklilik planına dahil olduğunun kendilerine bildirildiği tarihi takip eden iki ay içinde emeklilik sistemine dahil olmamayı isteyerek cayma hakkını kullanabilir. İşçinin “ CAYMA” hakkını kullanması durumunda, o tarihe kadar ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte, on iş günü içinde işçiye iade edilecektir.

Söz konusu bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her bir ihlal için 100,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

banner155