İşyeri ruhsat harçları yüzde 14,47 artırıldı

İl Genel Meclisi, Aralık ayının ikinci toplantısında bir araya geldi. Halil İbrahim Kaya başkanlığında Cumartesi günü 11:00’de gerçekleştirilen oturum, açılış yoklaması ile başladı.

İşyeri ruhsat harçları yüzde 14,47 artırıldı

İl Genel Meclisi, Aralık ayının ikinci toplantısında bir araya geldi. Halil İbrahim Kaya başkanlığında Cumartesi günü 11:00’de gerçekleştirilen oturum, açılış yoklaması ile başladı.

03 Aralık 2017 Pazar 23:56
İşyeri ruhsat harçları yüzde 14,47 artırıldı

İl Genel Meclisi’nin bir önceki birleşimine ait tutanak özetinin okunmasının ardından Arif Çamiçi tarafından, Oğuzlar ilçesinin turizm potansiyelinin araştırılmasına yönelik sunulan yazılı önerge, görüşülmek üzere Turizm Komisyonu’na havale edildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bu bölümde önce Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi ve Osmancık Cumhuriyet Mahallesi’ne iki yeni İmam Hatip Ortaokulu binası yapılmak üzere yer tahsis edilmesi konusunda Plân ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar görüşüldü.

Plân ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Çelik, Ulukavak Mahallesi’nde mülkiyeti Özel İdare’ye ait 4287 ada ve 4 no’lu parselde bulunan 3 bin 075,87 m2 alana sahip taşınmazın, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu binası yapılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.

Mustafa Çelik, Osmancık Cumhuriyet Mahallesi’nde ise 573 ada, 39 no’lu parselde kayıtlı 4 bin 128,37 m2 yüzölçüme sahip taşınmaz üzerinde, mülkiyeti Özel İdare’ye ait 584,94 m2 hissenin İmam Hatip Ortaokulu yapılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılmasının uygun bulunduğunu bildirdi.

Plân ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan her iki rapor, Meclis üyelerinin oylamasına sunularak kabul edildi.

İŞYERİ RUHSAT HARÇLARI YÜZDE 14,47 ARTIRILDI

Dünkü toplantıda ayrıca İl Genel Meclisinin 18/11/2017 tarih ve 350 no’lu kararı ile Plân ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. maddesinin (o) bendi gereğince; gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden 2018 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücreti tarifesinin belirlenmesi ile ilgili olarak Komisyon raporu görüşüldü.

Plân ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Çelik, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre; tüp dolum tesisi, mezbaha, şeker fabrikası, akaryakıt istasyonu, LPG otogaz istasyonu, ekmek fabrikası, ekmek fırını, pastane, marangoz, kahvehane, bakkal, market, lokanta ve içkili lokanta gibi işletmelerin ruhsat harçları ile ilgili olarak İl Genel Meclisi’nin 2017 yılında belirlediği ücret tarifelerinin, 2018 yılı için yeniden değerlendirme oranında yüzde 14,47 artırıldığını söyledi.

Söz konusu Komisyon raporu, Meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

(Recep SERBES)

Son Güncelleme: 04.12.2017 01:28