İşbaşı Eğitim Programları’nda değişiklik var

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, özellikle işsizliğin azaltılması ve iş arayan meslekli kişilere istihdam olanağı sağlamak amacıyla İŞKUR eliyle düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları ile ilgili olarak birtakım değişiklikler yapıldığı bildirildi.

İşbaşı Eğitim Programları’nda değişiklik var

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, özellikle işsizliğin azaltılması ve iş arayan meslekli kişilere istihdam olanağı sağlamak amacıyla İŞKUR eliyle düzenlenen İşbaşı Eğitim Programları ile ilgili olarak birtakım değişiklikler yapıldığı bildirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 22:45
İşbaşı Eğitim Programları’nda değişiklik var

Konuya ilişkin TSO’dan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“İstihdam Şurası’nda açıklanan destekler kapsamında 01.01.2018 tarihinden itibaren işbaşı eğitim programlarının süreleri bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 3 ay olarak uygulanacaktır. Türk Meslekler Sözlüğünde yer alan bilişim ve imalat sektörleri kapsamındaki meslekler EK-1’de bulunan tabloda belirtilmiştir. Meslekler süreç içerisinde gerekli görüldüğü takdirde işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından güncellenebilecektir. Buna göre; SGK işyeri sicil numarasında yer alan işkolu koduna göre imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde EK-1’deki mesleklerde program süresi en fazla 6 ay olarak uygulanacaktır. Programların mesleğe göre 3 veya 6 ayı geçmeyecek şekilde planlanması ve fiili gün süresinin buna göre belirlenmesi gerekmektedir. Örnek: İmalat sektöründeki işyerinde EK-1’deki tabloda yer alan bir meslekte 05.01.2018 tarihinde başlatılan programın bitiş tarihinin en geç 05.07.2018 olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bilişim ve imalat sektörü dışında yer alan bir meslekte 05.01.2018 tarihinde başlatılan programın bitiş tarihinin en geç 05.04.2018 olarak belirlenmesi gerekmektedir. 27 iş günü bulunan aylarda program süresi ilgili ay için 27 gün olabilecektir. Örnek: Aylık 26 gün üzerinden 6 ayda 156 gün planlanan program süresi 6 aylık süre zarfında 27 iş günü bulunan aylarda 27 gün üzerinden hesaplanarak 156 günden fazla belirlenebilecektir.

Geleceğin meslekleri olarak öngörülen mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için en fazla 9 ay süreyle işbaşı eğitim programı düzenlenebilmesine yönelik uygulama esasları Genel Müdürlükçe belirlenecek ve il müdürlükleri ile paylaşılacaktır.

Hâlihazırda devam etmekte olan programlarda süre uzatımı yapılmayacaktır.

Tüm programlar en az yüzde 50 istihdam taahhüdü alınarak düzenlenecektir. Zorunlu istihdam süresi 60 günden az olmamak üzere en az fiili program süresi kadar uygulanacaktır. Örnek: 150 fiili gün düzenlenen programlarda en az 150 fiili gün kesintisiz istihdam gerçekleştirilip sigorta primi yatırılmalıdır.

İşbaşı Eğitim Programları ile ilgili değişiklikler Odamızın web sitesinde ‘Duyurular’ kısmında sunulmuştur. Yararlanmak isteyenler daha geniş bilgiyi Odamız Danışmanı Zafer Eyvaz’dan alabileceklerdir.”

(Recep SERBES)