İş güvenliğinde yeni bir sistem geliştirildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan adayı ve Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) adı altında bir sistem geliştirildiğini bildirdi.

İş güvenliğinde yeni bir sistem geliştirildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan adayı ve Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) adı altında bir sistem geliştirildiğini bildirdi.

21 Mart 2018 Çarşamba 22:30
İş güvenliğinde yeni bir sistem geliştirildi

Başkan Recep Gür, bu sistemle iş sağlığı ve güvenliği alanında işyerlerinden elde edilecek verilerle, mevcut veriler ışığında önleyici stratejilerin geliştirilmesi ile sektörel ve bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinin amaçlandığını söyledi.

Oda Başkanı Gür, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu amaçla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 27 Şubat 2018 tarihli ve 2018-1 numaralı Dış Genelge’de özetle; İSG hizmetlerini, Bakanlıkça yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB), Toplum Sağlığı Merkezi Birimlerinden (TSMB) ya da doğrudan İSG profesyonellerinden yapılan sözleşme karşılığında temin eden işyerlerinin, işveren veya işveren vekillerinin; İSG hizmeti aldıkları bu yerlerin, veri temin etmek amacıyla Bakanlıkla sözleşme imzalamış Entegratör bir firma tarafından üretilmiş yazılım uygulamasını kullandığını 1 Haziran 2018 tarihine kadar denetlemekle yükümlü olduğu, işverenin dışarıdan İSG hizmeti satın almakla birlikte, kendisine ait veya kendisinin temin ettiği bir uygulama yazılımını (Entegratör firma yazılımı) kullanmak istemesi halinde ise; İSG hizmeti satın aldığı yerlerin bahsi geçen uygulamayı temin etme sorumluluklarının ortadan kalkacağı yönünde düzenleme bulunmaktadır. Söz konusu genelgeyle birlikte uygulamanın detaylarını ibys.csgb.gov.tr web sayfasından öğrenebilirsiniz.”

(Volkan SINAYUÇ)