17 Şubat 2014 Pazartesi 22:43
“İş dünyası vergi ile ilgili akademik çalışmaları iyi değerlendirmeli”
Hitit Üniversitesi İİBF Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, vergilerin devletin sunduğu kamu hizmetlerinin temel finansman aracı olduğunu belirterek, “Genel olarak vergi sistemi, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır. Vergilendirme konusunda temel ilke ‘vergilerin kanuniliği’ ilkesidir” dedi.

Vergilendirmede vergi idaresi ve mükellef olmak üzere iki tarafın bulunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Metin Sağlam, “Mükellefin vergiye uyumunu sağlama hususunda temelde iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi caydırma yaklaşımıdır. Buna göre; vergi denetimleri ne kadar çok, cezalar da ne kadar ağır ise mükellefler ödevlerini yerine getirir, tersi durumda ise getirmez. İkinci yaklaşım ise; psikolojik yaklaşımdır. Buna göre, bireylerin tutum ve davranışlarını psikolojik algıları belirler. Bu çerçevede vergi mükelleflerinin vergi konusundaki algıları ve toplumdaki yaygın kültürel algı mükelleflerin vergiye ilişkin düşüncelerini oluşturmakta ve vergi ödemelerini etkilemektedir. Vergi psikolojisi olarak da adlandırılan ikinci yaklaşım çerçevesinde çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır” diye konuştu.

Mükellef psikolojisi ya da mükellefin vergiye ilişkin ödevlerini yerine getirme, vergi idaresinin mükellefe yaklaşımı, vergi mevzuatından kaynaklanan sorunlar ve vergi denetimlerinin mükellef psikolojisi üzerindeki etkileri veya mükelleflerin bunlardan nasıl etkilendiği ölçülmesi gereken önemli konulardan olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Sağlam, vergi idaresinin de bu hususta hassas olması ve mükelleflerin düşüncelerine değer veren bir yaklaşım içinde olması gerektiğini belirterek “Buradan hareketle ‘vergi mükelleflerimizin vergiye ilişkin algıları, vergi ve vergi sistemi hakkındaki düşünceleri’ ile ‘vergi denetimlerinin mükellef psikolojisi üzerindeki etkileri’ hususlarını araştırmayı ve bu konuda genel bakış açısını belirlemeyi amaçlamış bulunuyoruz. Çalışma sonucunda mükelleflerimizin vergi ve vergi sistemimize ilişkin düşünce ve kanaatleri, ülkemizdeki vergi politikaları ve vergi sisteminde yapılması gereken düzenlemelere ışık tutacağı düşüncesi ile çalışmamıza katkıda bulunacak herkese teşekkürü bir borç biliyoruz. Çalışmamız ile ilgili destekleri konusunda Çorum TSO Başkanı Sayın Çetin Başaranhıncal’a, Oda çalışanlarına ve anketimize cevap vererek katkıda bulunacak oda üyelerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da, TSO ile Hitit Üniversitesi’nin her konuda uyumlu çalıştığını söyledi.

Sanayicilerin üretim ya da ticari faaliyetlerinde karşılaştıkları sıkıntıların çözümü noktasında akademisyenlerden daha fazla destek beklediklerini belirten Başaranhıncal, “Üyelerimizin vergiler konusundaki düşüncelerinin akademik bakış açısıyla tespit edilmesi, bu konuda alınacak kararlarda yol gösterici nitelik taşıyacaktır. İşadamlarımız, iş dünyasının vergi konusundaki sıkıntılarının dile getirilmesi açısından bu fırsatı iyi değerlendirmelidirler. Vergi yükü, işadamlarımızın en fazla şikayet ettiği konulardan bir tanesidir. Özellikle ihracat yapan firmalarımız, uluslararası pazarlarda rekabet açısından güçsüz kalmaktadırlar. Bu gibi sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri de bu raporda yer alacaktır. Değerli akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bütün üyelerimizi bu anket çalışmasına katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.
(ÇORUM HABER)
Son Güncelleme: 17.02.2014 22:43